שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מתן רשות להגן בשל כך שהבנק ביקש מחיר מוגזם עבור מסמכים שהתבקש להעביר לנתבע

11.10.2005

 

מתן רשות להגן בשל כך שהבנק ביקש מחיר מוגזם עבור מסמכים שהתבקש להעביר לנתבע

ת"א (ת"א) 2115/91, המ' 89/92 דוד דיאמנט ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד, תקדין מחוזי 92(3) 907

עובדות המקרה

בקשה למתן רשות להגן נגד תביעת בנק. המבקשים כולם נתבעים מכוח חתימתם על כתבי ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום לחובותיה של חברה.  החברה נמצאת בפירוק ולפיכך לא נתבעה יחד עם הערבים.

הדיון בבקשה זו נדחה מספר פעמים כדי לאפשר למבקשים לקבל מהמשיב את כל המסמכים ודפי החשבון אותם הם בקשו לשם  בדיקת החשבונות על-ידי מומחה מטעמם. בישיבה שהתקיימה כחודשיים לאחר מכן טען בא-כוח המבקש כי מרשיו נדרשו לשלם 12 ש"ח  עבור כל דף או מסמך שצילם עבורו המשיב. מחיר זה סרבו המבקשים לשלם בסברם כי הוא מוגזם. על-פי תעריף זה היה עליהם לשלם עבור כל המסמכים שהם בקשו סכום כולל של  למעלה מ-15,000 ש"ח.

עיקר טענותיהם של המבקשים בסיכומי בא-כוחם, מופנות כלפי העובדה כי בגין דרישת התשלום המופרזת מצד המשיב לא עלה בידם לקבל את דפי החשבון ושאר המסמכים שהם ביקשו ולפיכך לא יכלו לבדוק כדבעי את החיובים בחשבון באמצעות מומחה מטעמם. בנסיבות אלה מבקשים הם ליתן להם רשות להתגונן ולו מטעם זה בלבד.

נקבע

גם אם מדובר במספר רב של מסמכים וגם אם מדובר במסמכים, אשר חלקם לפחות, נערך לפני שנים רבות - עובדה אשר הצריכה השקעת עבודה מרובה על-ידי פקידי המשיב - אין להצדיק בשום פנים ואופן תעריף בשיעור כזה. מוסיף השופט וקובע, כי ניסיון העבר לימדו, כי התעריף המקובל בבנקים אחרים לגבי צילום והכנת דפי חשבון ומסמכים אחרים, נמוך מהרבה מזה שנדרש במקרה דנן (בין 1    ל-2 ש"ח). אמנם מקובל כי לקוח של בנק (ונתבעים על-ידי בנק בכלל זה) חייב לשלם עבור הפקת דפי חשבון ומסמכים אחרים שנעשית לבקשתו, שהרי דפים ומסמכים כאלה הומצאו לו בשעתו, ואין לחייב את הבנקים להשקיע עבודה נוספת ומרובה לשם הפקה חוזרת של המסמכים ללא שהלקוח, אשר לא טרח לשמור את המסמכים ברשותו, ישלם עבור כך. אם זאת תשלום זה חייב לשקף את עלות אותה עבודה ועלות אותה הפקה של מסמכים ולא יותר מכך.

סביר להניח כי המפקח על הבנקים קבע תעריף לגבי צילום מסמכים ישנים. תעריף זה משקף את העמדה הנ"ל. ברם, אין להניח כי התעריף שקבע דומה או אף מתקרב למחיר שדרש המשיב במקרה זה. עצם דרישת 12 ש"ח עבור הפקת מסמך  או דף חשבון אחד, גם אם מדובר בחשבונות ישנים, יש משום עושק ומצביעה על אפשרות קיומם של מניעים זרים וחסרי תום-לב מצד הבנק. בדרישה מעין זו יש כדי לחסום, בפועל, בפני המבקשים להתגונן, את האפשרות לבדוק על-ידי מומחה מטעמם את נכונות החשבונות ואת חיובי הריבית למיניהם ובכך למנוע מהם את הזכות  האלמנטרית להכין את הגנתם או את בקשתם לרשות להתגונן כדבעי.

בית-המשפט ער לעובדה כי המבקשים הם בעליה של החייבת העיקרית ושימשו כמנהליה במשך כל השנים. כלומר, היתה להם, מן הסתם, גישה לכל מסמכי הבנק ולדפי החשבון. כמו כן, בית-המשפט ער לעובדה כי במשך שנים ארוכות הם לא טרחו לבקש מסמכים או דפי חשבון ונזכרו לעשות כן רק לאחר הגשת התביעה נגדם. עם זאת אין לשלול מהם זכות זו, ודאי לא על-ידי קביעת מחיר כה מופרז וכה בלתי-סביר. דרישת התשלום כתנאי להמצאת המסמכים, היא כה בלתי-סבירה וכה מופרזת עד שניתן לראות בדרישה זאת כאי-המצאת המסמכים או דפי החשבון ללא כל הצדק סביר. בנסיבות אלה ועל יסוד פסיקת בית-המשפט העליון בפרשת: הילולים נגד בנק המזרחי (ע"א 688/89, פ"ד מ"ה(3) 188) רע"א 3545/90 ואפ. אר. למימון והשקעות בע"מ נגד בנק המזרחי, תקדין עליון 90(3) 1111 - מפי כב' השופט ש' לוין) די באי-המצאת מסמכים ללא הצדק סביר, כדי להצדיק מתן רשות להתגונן למבקשים.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן