שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

פעולות הבנק בניגוד להוראות בנק ישראל; שיהוי בהגשת תביעה על-ידי הבנק

11.10.2005

 

פעולות הבנק בניגוד להוראות בנק ישראל; שיהוי בהגשת תביעה על-ידי הבנק

ת"א (מחוזי-ת"א) 2339/89, 232/91 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' לונדרנר ואח' (טרם פורסם)

עובדות המקרה

שני תיקים שאוחדו עקב זהות הצדדים.

הבנק תבע את מנהלה ואחד מבעליה של חברה אשר ערב לחשבונה בבנק, ביחד עם אחיו ואדם נוסף. בחשבון נצברה יתרת חובה בסכום גדול, אשר הלך וטפח במשך כשלוש שנים עד להגשת כתב התביעה. אגף הביקורת הפנימית של הבנק פתח בביקורת בסניף - בלי קשר לנתבעים, ובעקבות חשד לאי-סדרים ברישום ערבויות. החקירה העלתה שנופקו ערבויות בנקאיות ללא אישור. אלו הוצאו כחלק מפעילות של חברה שהקים מנהל הסניף (שנפטר ארבע ימים לאחר שנערכה הביקורת), ביחד עם סגנו. החברה עסקה בתיווך בכספים, מבלי שהיו בטחונות מתאימים לערבויות שהחברה הנפיקה. כשנחשפה הפרשה, נמלט סגן המנהל לחו"ל. כששב, הוגש נגדו כתב אישום והוא הורשע.

על רקע דברים אלה, טענו הנתבעים לזיוף חתימות על שיקים ומסמכים שונים. חשבון הבנק חוייב בגין ערבויות בנקאיות אשר לא נתבקשו. הבנק נמנע מלממש בטחונות ולהקטין את נזקו תוך מניעת צבירת ריביות כלפי הנתבעים. הנתבעים טענו, כי הבנק השתהה בתביעתו, האחריות לפעילותם הבלתי-חוקית של מנהל הבנק וסגנו רובצת לפתחו של הבנק וכיו"ב טענות.

נקבע

מרבית הטענות נדחו עובדתית, נוכח הראיות שבאו לפני בית-המשפט ונסיבותיו של המקרה. אך חשוב לציין מספר קביעות עקרוניות שנשזרו בפסק-דינו של בית-המשפט:

התנהגות הבנק בניגוד להוראות בנק ישראל (בדבר הודעה ללקוח על תיקון רישום שגוי בחשבון) הובילה לכך כי לא קמה לבנק זכות לדרוש חיוב בריבית על סכום החוב (חלק מהחוב הכולל), עבור התקופה שלפני מועד הגשת התביעה.

על הבנק להודיע ללקוח על שינויים בשיעור הריבית בה חוייב החשבון, ושינויים אלה יחולו ממועד ההודעה ואילך. משלא הגיעה הודעה, כאמור, מנוע הבנק מלחייב את הלקוח בריבית גבוהה יותר מן הריבית בה חוייב עובר לחשיפת הפרשה. הבנק אינו רשאי לחייב את החשבון בריבית פיגורים, אלא משעה שהופרו תנאי הסכם ההלוואה.

ההשתהות בהגשת התביעה הביאה לשינוי מצב לרעה של הלקוח. יתרת החובה בחשבון צברה ריבית פיגורים אשר הלכה וטפחה בלא שהבנק נחפז לסיים הטיפול בחשבון. תקופה של למעלה משנה שבה נצברת ריבית פיגורים ללא מעצורים - אינה סבירה ויש לקבוע את מועד גיבושו של החוב בתאריך מרוחק בחמישה חודשים ממועד סגירת החשבון.

הבנק אחראי למעשי מנהל הסניף ותוצאותיו, בהיותו אורגן של הבנק.

טענות הערב שיש לפוטרו כיוון שלא כל מי שהיה אמור לערוב אכן ערב - נדחתה. ברם, קובע השופט, שהפחתת ערב מגדילה את שיעור החוב שיחול על כל אחד מן הערבים הנותרים. יתכן שדווקא אותו ערב היה בעל אמצעים היחיד מלבד הנתבע עצמו. לכן, הוא פוטר את הערב משיעור של 25% מן החוב הנערב.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן