שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

אשראי מוסכם ואשראי חריג; האם מוטלת חובה על בנק לחדש מסגרת אשראי?

11.10.2005

 

אשראי מוסכם ואשראי חריג; האם מוטלת חובה על בנק לחדש מסגרת אשראי?

ת"א (ת"א) 428/89 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' סוליאתן תעשיות גומי, תקדין מחוזי 97(1) 2169

עובדות המקרה

לטענת הנתבעים, היקף האשראי הבלתי-מאושר שהוקצה על-ידי הבנק לסוליאתן היה גבוה פי כמה מהיקף האשראי המאושר. בכך, על-פי הטענה, נהג הבנק בחוסר תום-לב מאחר שעל עיקר סכומי האשראי גבה הבנק מסוליאתן ריבית חריגה במקום ריבית מאושרת. טענה זו אין לה על מה שתסמוך.

נקבע

ב-ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד ל"ז(2) 673, אמר השופט אור: "הסכם בין הבנק ללקוחו על פיו רשאי הלקוח למשוך משיכת יתר, גם הוא הסכם הלוואה." בבוחננו את העמדת האשראי על-ידי הבנק במסגרת מאושרת ובמסגרת חריגה מנקודת מבט של הסכם הלוואה, ניתן למצוא שני ההבדלים עיקריים בין אשראי מאושר לאשראי חריג: ראשית, על-ידי הקצאת מסגרת אשראי מאושר מסכים הבנק מראש לסכום האשראי שיועמד ללקוח. כאשר מעמיד הבנק ללקוח אשראי חריג, שומר הוא לעצמו את הזכות אם להסכים להעמיד אשראי חריג מסויים המתבקש אם לאו. שנית, מחיר שונה להעמדת שני סוגי האשראי, המתבטא בשיעור הריבית השונה. אישור מסגרת אשראי לסוליאתן משמעו כי הבנק מסכים, בשלב אישור מסגרת אשראי, להעמיד לרשות סוליאתן אשראי בגובה מסגרת זו ובריבית מסויימת, וכי כל בקשה לאשראי נוסף, מעבר למסגרת זו, תישקל על-ידי הבנק ובמידה והבנק יסכים לתיתו לסוליאתן, ישא אשראי זה ריבית גבוהה יותר… עייננו הרואות, כי העמדת אשראי על-ידי הבנק ללקוח וקביעת מסגרות אשראי הוא חוזה מסחרי, אשר נועד להשיג מטרה עסקית. על כן, יש לתת להסכם העמדת מסגרות  פירוש המגשים מטרה זו, כפי שאנשים סבירים היו עושים... הוא הדין בענייננו. בין הבנק לבין סוליאתן נכרת חוזה להעמדת אשראים. הסכם זה הוא הסכם מסחרי, הכולל בחובו אף את מחיר האשראי שיהיה על סוליאתן לשלם לבנק. זכותו של גוף מסחרי, ואף הבנק במשמע, להתקשר בהסכם עסקי… סוליאתן לא הצביעה על כל חובה המוטלת על הבנק לעדכן את מסגרות האשראי, או לשנות את החוזים העסקיים בהם התקשר.

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן