שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התניית שירות בשירות

11.10.2005

 

התניית שירות בשירות

ת"א (י-ם) 4941/96  בנק מרכנתיל דיסקונט נ' הרצל חיים, תקדין שלום 98(2) 3571

עובדות המקרה

נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע") ניהל חשבון אצל התובעת, יתרת חובה שהגיעה ביום 14.3.96 לסך 216,737 ש"ח הביאה להגשת תביעה זו. טענתו העיקרית של הנתבע כנגד התביעה, שהתובעת פעלה בניגוד לחוק בשניים, בכך שהתנתה מתן האשראי בפתיחת תוכניות חיסכון ובכך שסירבה בשלב מאוחר יותר לאשר את מכירת תוכנית החיסכון לכיסוי יתרת החובה שבחשבון.

בא-כוח הצדדים ביקשו את בית-המשפט להכריע תחילה במחלוקות העובדתיות ולאחר מכן ולאור הקביעות העובדתיות לקיים דיון בשאלת גובה החוב.

נקבע

"האיסור על התניית שירות בשירות נקבע בסעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981, מלשון סעיף זה עולה כי כדי שיתקיימו הוראותיו נדרש קיומם של שירות של בנק ללקוח, התניה של שירות זה, שהתנאי למתן שירות הוא קבלת שירות אחר והעדר קשר עסקי סביר בין שני השירותים שהאחד הוצב כתנאי לרעהו. מהמצב העובדתי הנתון שתואר לעיל עולה בבירור שאין כל קשר בין מועדי פתיחת תוכניות החיסכון הראשונה והשניה לבין קביעת מסגרת האשראי... מודע לאמור לעיל אך טוען בסיכומיו שבפועל אושרה לו חריגה הגם שזו לא היתה מסגרת אשראי מסודרת וזו הותנתה בפתיחת תוכניות החיסכון, מתקשה אני לקבל טענה זו ולראות בעובדה שבפועל התובע כיבד חריגות בחשבון כ"מסגרת אשראי", כיבוד חריגה בחשבון איננה מסגרת אשראי גם בהתאם לתנאי פתיחת החשבון… ובמיוחד שאישור החריגה לה טוען הנתבע לא היה שירות מוגדר ומוסכם על-ידי הבנק, הנתבע בתצהירו לא מפרט מה בדיוק הוסכם איתו, איזו מסגרת אושרה לו ומתי היא אושרה, הצהרתו כללית ביותר, כפי שצוטטה לעיל ועליה בלבד לא ניתן להשתית ממצאים ולקבוע שהצדדים הגיעו להסכם מסגרת אשראי ושאותו הסכם הותנה בנטילת הלוואות. ביחס לתוכנית החיסכון האחרונה, מתקשה אני להבין טיבה של הטענה (והדבר נכון גם לגבי התוכנית השניה) שהרי לשם פתיחת תוכניות החיסכון ניטלו הלוואות, ולגבי תוכנית החיסכון האחרונה מסגרת האשראי הועלתה בהתאם לגובה ההלוואה הנוספת שניתנה. אם-כך כיצד ניתן לומר שהבנק כתנאי לאישור מסגרת אשראי חייב פתיחת תוכניות חיסכון שהרי לשם פתיחת תוכניות החיסכון ניתן אשראי, טענה שהבנק כפה קבלת אשראי לשם פתיחת התוכנית לא נטענה ומכל מקום היא איננה סבירה!... התוצאה מהנאמר לעיל שאני דוחה טענותיו של הנתבע הן לעניין התניית שירות בשירות והן לעניין אי-העתרות התובע לפתיחת תוכניות החיסכון לצורך הקטנת האשראי."       

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן