שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת גילוי מסמכי הבנק ללקוח, בהליך המתנהל ביניהם

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   11.10.2005

חובת גילוי מסמכי הבנק ללקוח, בהליך המתנהל ביניהם

כאשר מוגשת תביעה על-ידי בנק נגד לקוחו, רשאי הלקוח לפנות אל הבנק (אפילו מיד כאשר נודע לו שעומדת להיות מוגשת תביעה נגדו, ולאו דווקא לאחר שזו כבר הוגשה), ולבקש מהבנק את המסמכים הדרושים לו לצורך בדיקה, והכנת הגנתו. אם הבנק לא ייענה לדרישת הלקוח, ללא צידוק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן[1]:

"אין בידי הבנק, לפי עיקרון ההגינות, לדחות, ללא צידוק סביר, את בקשת הלקוח בנימוק כי טרם הגיעה השעה לגילוי מסמכים ועיון בהם. כשם שההגינות גם מחייבת כי במידת הצורך יסכים הבנק להארכה סבירה של המועד להגשת הבקשה לרשות להתגונן, כדי שיהא סיפק בידי הלקוח, ורואה החשבון שלו, לבדוק כדבעי את החשבונות. שאם לא תאמר כן כי אז חסמת את הדרך בפני נתבע כזה להכין את בקשתו למתן רשות להתגונן בתביעה אשר כזאת"

ועוד נפסק בעניין תביעות בנקים מן הסוג הנ"ל כי:

"אך הוגן יהיה להחמיר עם התאגידים הבנקאיים בדרישת פירוט סכום התביעה במסמכים מפורטים ומאומתים, כפי שמחמירה הפסיקה עם הנתבעים המבקשים רשות להגן, הנדרשים לפרט את הקרנות והריביות כנגדן טרונייה להם. כיום מעמדם של לקוחות הבנק נחות בתביעות בסדר דין מקוצר מזה של הבנק. נראה לי שמידת הצדק היא, כי צדדים הניצבים בפני בית-המשפט יהא מעמדם שווה בהטלות הדרישות להוכחת התביעה או להוכחת ההגנה.

הבנק אינו יכול להנות משני העולמות; כאן אני מגיעה למקרה שבפני - לא ייתכן כי הבנק יטען כי כיום אין עוד קיום לספרי הבנקים במתכונתם בעבר ודפי המחשב צריכים לשמש תחליף לספרי הבנקים כלפי הלקוח מחד גיסא. ומאידך גיסא, ישמור הבנק לעצמו זכות, על-ידי אותה הסתייגות הקבועה בתחתית אותם מסמכים, בכתיבת הערה לפיה התמצית נמסרת בהסתייגות 'באופן שרק רישום הפעולות כפי שמופיע בספרי הבנק הוא הקובע את מצב החשבונות'. אותם דפים הנמסרים ללקוח על-ידי מסוף הבנק יהיו מסוייגים וכפופים לאימות ואישור בספרי הבנקים שעה שהם נמסרים ללקוח; ומצד שני יהיו הם הם ספרי הבנק לצורך הגשת תביעה והסתמכות עליהם כספרי הבנק וכאותם מסמכים שיהוו את ראשית הראיה בכתב ללא אישור או אימות על-ידי הבנק. על-פי דרישת המסמך, שהוא מסמך ההתחייבות על הבנק לצרף את "ספרי הבנק" הרי שעל-פי הפסיקה כיום ניתן להסתפק, בראשית ראיה בכתב בדפי החשבון הממוחשבים, אולם מסמכים אלה, לדעתי, אם הם הם המסמכים האמורים לעמוד בדרישת תקנה 202 צריכים להיות מפורטים ומאומתים כך שניתן יהיה להבינם בלא לפנות למומחים, שהרי מיועדים הם ללקוח וזה אינו אלא האדם הפשוט ברחוב.

על-כן, אם מבקש הבנק להסתמך על מסמכים כאלה הרי שהמעט שעליו לעשות בעניין זה הוא לפחות לדאוג שמסמכים אלו אומתו ואושרו על-ידי איש הבנק, דהיינו על-ידי עורכם, והוא לא יהא פטור מלפרט מסמכים אלה. נדמה לי שאין לנקוט איפה ואיפה, דין הבנק ודין הלקוח חד הם. לבנק יתרון על פני הלקוח; הוא מצוייד באנשים וביכולת המחשובית ליתן הפירוט הנדרש. אין זה סוד, דומני, כי דפי הבנקים במתכונתם כיום אינם "קריאים" וברורים לכל אחד. הלקוח לעומת זאת נדרש לעיתים ליודעי דבר ולמומחים כדי להבין פשר הכתוב במסמכים"[2]

בפרשת בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ורקשטל גד[3], הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר בגין יתרת חוב לא מסולקת של המבקש-לקוחו. במסגרת בקשת רשות להתגונן, טען הלקוח, בין השאר, כי הבנק חייב אותו בריבית גבוהה מזו שסוכם עליה, וכי הלקוח פנה אל הבנק כדי לקבל דפי חשבון המפרטים את אופן חישוב החוב ולא נענה.

נקבע כי, עיון בכתב התביעה מעלה שלא צורפו אליו העתקי החשבונות מהם ניתן ללמוד על ביסוס סכום התובענה הנוגע לחיובי הריבית על-ידי המשיב. חוסר זה מקשה על מבקש להתגונן, בטענה כי הבנק חייב את חשבונו בשיעורי ריבית בסיסית וחריגה, הגבוהים מאלה בהם היה אמור להתחייב.

האפשרות כי סניף המשיב לא נענה לפנייתו של המבקש לקבלת העתקי החשבונות עליהם מבוסס סכום התובענה, לא נשללה. ובהיעדר מסמכים המצורפים לכתב התביעה, שיש בהם להעיד על שיעור הריבית המוסכם בין הצדדים, אין אלא להעניק למבקש להתגונן מפני הטענה הנוגעת לגובה הריבית בה חויב החשבון.

לבסוף ניתנה רשות להתגונן בטענה כי הבנק לא רשאי היה לחייב את החשבון בגובה הריבית בה חויב בפועל.[1] ע"א 261/89 אברהמי ובניו חברה לבניין נ' בנק המזרחי, תקדין עליון 92(2) 1750, עמ' 1752.

[2] ת"א (ת"א) 184/89 מרחביה נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, תקדין מחוזי 90(1) 215, עמ' 219.

[3] ת"א 001278/01 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ורקשטל גד, בבית-משפט מחוזי תל-אביב-יפו, בפני כב' הרשם ד"ר עדי אזר.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן