שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מבוא-חשיבות גילוי המסמכים

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   03.10.2005

 

מבוא

בתביעות בנק-לקוח, ניצב הלקוח, אדם או חברה אל מול גוף בנקאי, אשר לרשותו אמצעים פיננסים רבים וחזקים. לעומת זאת, הבנק נהנה ממערכות מחשוב מתקדמות, ממערכת ביקורת פנימית וממערכת ביקורת של בנק ישראל וממערכת אנושית שלמה הפועלת יום-יום על מנת להשיא את רווחיו. כל אלו ואחרים גורמים לבנק להיתפס בעיני הציבור ולאחרונה אף בעיני בית-המשפט כגוף ציבורי המחוייב לנורמות התנהגות אחרות וחמורות יותר מאשר גוף פרטי-עסקי.

עיון במסמכי הבנק או גילויים וחשיפתם, יכול לקבוע את גורל ההתדיינות המשפטית, זו גם הסיבה כי קיימת חשיבות עליונה להקדים ולעמוד על הזכות לעיין במסמכי הבנק.

לעיתים קרובות מדי, הלקוח כלל אינו מודע לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי-תקינה של הבנק בחשבונותיו, וכי רק באמצעות מומחה יתאפשר ללקוח להביא לבירור זכויותיו. המומחה יהא חייב לקבל לידיו מסמכים המעידים על הפעולות שבוצעו בחשבון הלקוח.

זכות הגילוי והעיון במסמכי הצד שכנגד הינה זכות סטטוטרית שבאה לידי ביטוי בתקנות סדר הדין האזרחי, ומטרתה להביא לבירור מלא, אמיתי וגלוי של המחלוקות שבין הצדדים ולחשיפת האמת.

גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט ואת אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעולתה של המערכת החברתית כולה. עם זאת, השיקולים שעל יסודם בית-המשפט צריך לפעול בהליכי גילוי הם לעיתים קרובות שיקולים המתנגשים זה עם זה ברמות שונות.

ברמה הראשונה, יש לשאול עד כמה יש מקום להעמיק את ההיתר לקיים גילוי על חשבון יעילות ההליכים. גישת סדרי הדין הישראלים היא של פשרה: מגמתם לא להפוך את הליכי ההכנה והגילוי למעין חזרה כללית לקראת המשפט, ואין בדיקה של מהימנות, ומנגד – יש לתת הזדמנות לבעל הדין לגלות את עיקרי הראיות שבידי יריבו ולפעמים גם מידע נוסף. הרמה השניה מתייחסת לשאלה אם אמנם יסייעו הליכי הגילוי לעשיית משפט צדק. ברמה השלישית עלול להתעורר עימות בין זכויות שונות במישור החוקתי, שכן קיימים אינטרסים המצדיקים הימנעות מגילוי כמו זכויות החסיון השונות, לרבות החסינות הבנקאית[1].[1]     ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד (1999), 150-151.