שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הגנה על ערב להלוואה

 • חוק ההלוואות אינו מגן על ערבים להלוואה שניתנה לתאגיד!

  ערבים להלוואה שניתנה לתאגיד (שחוק ההלוואות אינו חל עליה) נתלו בערעורם בטענה כי ההוראה לפיה כל טענה העומדת ללווה תעמוד גם לערב חלה עליהם, חרף העובדה שההלוואה ניתנה לתאגיד
 • הגנת ערב להלוואה חוץ בנקאית

  הגנות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חלות על ערב להלוואה – ומשחל החוק ולא הוכחה עסקת היסוד - חזקת התמורה לא תעמוד לאוחז בשיק בתביעתו כנגד הערב
 • הלוואה חוץ בנקאית - טענת כפייה ועושק

  בית המשפט התיר למבקשת להתנגד לביצוע שיקים במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר על רקע טענות של התקשרות בכפיה והפרת הוראות החוק להסדרת הלוואת חוץ-בנקאיות.
 • ערבות להלוואה חוץ בנקאיות

  ערבות בהתאם להוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות
 • תחימת ההגנה המוענקת לערב

  כפי שנדון לעיל, הערב זכאי לאותן טענות הגנה העומדות ללווה מכוח חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות. אנו סבורים, כי מכאן גם עולה, כי היכן שמסתיימות טענות הגנתו של הלווה, כך גם מסתיימות טענות ההגנה של הערב.
 • מי הוא ערב?

  חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אינו מספק הגדרה ל"ערב", ואף לא לפעולה המשפטית אשר מהווה "מתן ערבות או ערובה" לחיובי הלווה.
 • הגנה על ערב להלוואה - הוראות החוק

  מעמדו של הערב, נקבע, על-כן, בהוראת סעיף 12 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אשר מרימה את הערב למעמדו של לווה, ומעניקה לערב את הזכות לטעון כנגד מלווה, את כל אותן הטענות אותן זכאי לווה לטעון.