שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הליכי הוצאה לפועל לפי חוק הלוואות חוץ בנקאיות

  • בקשה לראש ההוצאה לפועל, כי יסרב לבקשת ביצועו של פסק-דין

    בהתאם לסעיף 10(א) לחוק, ביקש מלווה נקיטת הליכים של הוצאה לפועל נגד לווה בדרך של ביצוע פסק-דין שניתן במעמד צד אחד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, על-פי בקשה, לסרב לנקוט את .....
  • הוראות החוק

    עניינו של סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, בהסמכתו של ראש ההוצאה לפועל, לסרב לבקשות המוגשות על-ידי מלווה, לביצוע פסק-דין אשר ניתן כנגד לווה, או לביצועו של שטר שניתן על-ידי הלווה למלווה.