שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ביטול או שינוי תנאי בבית המשפט

 • בית המשפט קבע כי תובע אינו יכול להסתיר זהות מלווים.

  האם חייב הנתבע בפירעון שיקים שמסר לתובעת, אשר נמסרו לצורך פירעון הלוואות שניתנו לתובע.
 • הלוואה חוץ בנקאית - התערבות בריבית

  בית המשפט קיבל תביעתו של מלווה בבקשה לביצוע שטר חוב שניתן לבטחון הלוואה, אולם התאים את שיעור הריבית נשואת ההלוואה לשיעור הריבית המקסימאלי הקבוע בחוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.
 • כלפי מי מכוונות הוראות סעיף 9

  בהבדל מסעיף 4 לחוק, התשובה לשאלה זו פשוטה יותר, כאשר מלשון סעיף 9 עצמו עולה, כי המחוקק ביקש להסמיך את בית-המשפט ולהורות לו, ברחל בתך הקטנה, כי לא יהסס להתערב בהסכמי הלוואה חוץ-בנקאיים.
 • המטרות שבחקיקת סעיף 9

  בדברי ההסבר להצעת החוק, הוצע להסמיך את בית-המשפט, ביוזמתו, לבטל או לשנות את החוזה או תנאי מתנאיו, על-מנת להתאימו לדרישות המהותיות של החוק, וזאת בהסתמך על העיקרון לפיו בית-המשפט לא ייתן יד לאכיפה של הסכם בלתי-חוקי.
 • הוראות החוק

  סעיף 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מסמיך את בית-המשפט לבטל, לשנות ולתקן את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, והכול – במטרה להתאימו להוראותיו הרגולטיביות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.