שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

עיכוב הליכי המימוש

 • עיכוב במימוש נכס ממושכן

  הבנק מימש נכס ממושכן בעיכוב ניכר ובתמורה נמוכה, וכן החמיץ מימוש פוליסת ביטוח החיים של החייב בשל התיישנות: תביעתו כנגד ערבה לחוב נדחתה
 • עיכוב מימוש נכס שמושכן לביטחון

  בית המשפט דחה תביעת הבנק לחיוב היורשים ביתרת חוב העיזבון; הבנק התמהמה במימוש נכס שמושכן לביטחון החוב, והביא בכך לתפיחתו אל מעבר לשווי הנכס הממושכן בשל צבירת ריבית.
 • שיקולים במתן סעד זמני - עיכוב הליכי פינוי

  האם המשכנתה נועדה להבטיח גם את חובה של החברה, אם לאו ; באשר למאזן הנוחות - דומה שהנזק שייגרם למשיבים, זוג קשישים, מפינויים מדירת מגוריהם עולה על הנזק שייגרם לבנק, אם תוכרע התביעה העיקרית לטובתו

 • מאזן הנוחות במימוש משכנתא

  אף אם הסכום שיתקבל ממימוש הנכס יעלה על גובה החוב המובטח במשכנתא אין בכך להטות את מאזן הנוחות לטובת הממשכנים
 • בדיקת שיקולי מאזן הנוחות בבקשה לעיכוב מימוש משכנתא

  במקרה זה, פועל מאזן הנוחות באופן מכריע לטובת משיבים 1 ו-2. אמנם, הנכס אינו משמש למגוריהם, אולם הוא מיועד לשמש למגוריהם לכשתושלם בנייתו.

  יעילות מימוש הבטוחה היא חשובה, אך בירור זכויותיהם המהותיות של בעלי הדין חשוב ממנה.

 • עיכוב ביצוע של הליכי פינוי בית מגורים

  הלכה היא שכאשר מדובר בפינוי בית מגורים יטה בית המשפט להיעתר לבקשות לעיכוב הליכי פינוי אף אם סיכויי הערעור אינם גבוהים במיוחד

 • העתרות לבקשה ליתן עיכוב ביצוע בגין פינוי בית מגורים

  ע"א 7770/06 יהושע העשיל פירר ואח' נ' בנק ירושלים בע"מ ואח', בבית המשפט העליון, בפני כבוד השופטת ע' ארבל, ניתן ב- 2.11.06 

 • אי העתרות לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין פינוי

  באיזון בין הנזק העלול להיגרם לבנק בעיכוב ביצוע הליכי פינוי המבקשים מבית מגוריהם לבין הנזק שייגרם למבקשים אם לא יעוכב הפינוי, ידו של הבנק על העליונה. שכן, המבקשים מודים בבקשתם, כי כעת אין הם מתגוררים בבית נשוא הבקשה והנזק הכלכלי העלול להיגרם להם עם פינויים מן הבית, בשלב זה, ניתן להטבה על-ידי פיצוי כספי, באם יזכו בערעורם.

 • קביעת ערבויות

  כאמור, הסעד הזמני נובע מן הרצון להגן על המבקש, על-ידי שמירת קיומה של מערכת הנסיבות השוררת בעת הגשת הבקשה. אולם יש להתחשב לא רק בנזקו האפשרי של התובע, אלא גם בנזקו האפשרי של הנתבע, ומכאן צמיחתה של הערובה....
 • שיקולים שביושר - תום-לב, שיהוי וניקיון כפיים

  בבקשת סעד מן היושר, הנתון לשיקול דעתו של בית-המשפט, עלולים התנהגות בלתי הוגנת מצד המבקש, או ניסיון להטעות את בית-המשפט, להביא לדחיית הבקשה על הסף. הבא לבית-משפט של יושר חייב לבוא בידיים נקיות. התנהגותו בעניין המשמש נשוא הדיון צריכה להיות ללא דופי, מעשיו ללא רבב, ועמדתו כלפי בית-המשפט הוגנת וישרה...
  1  |  2    ›   »