שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענות כנגד מימוש משכנתא

 • טענות כנגד מימוש משכנתא - כשהבית בסכנה ידיעות אחרונות , מוסף ממון, 18.6.14

  כתבה בהשתתפות משרד עורכי הדין גלעד נרקיס, העוסקת בטענות כנגד בנק בנושאי משכנתא
 • הבנק התמהה במימוש נכס

  הבנק התמהה במימוש נכס - בית המשפט דחה תביעת הבנק לחיוב היורשים ביתרת חוב העיזבון; הבנק התמהמה במימוש נכס שמושכן לבטחון החוב, והביא בכך לתפיחתו אל מעבר לשווי הנכס הממושכן בשל צבירת ריבית.
 • פינוי מבית מגורים - אין לפנות אשה מבית מגוריה

  תנית ויתור על זכות לדיור חלוף שנכללה בהסכם משכנתא עם הבנק, לא ענתה על דרישות סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל המחייבות הסבר בדבר הזכות ובדבר משמעות הויתור עליה, ומשכך חסרת תוקף.
 • חובת הגילוי - משכנתא

  הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח, כמו גם את עוצמת ההשפעה הנודעת להתנהלותו ביחס למשק כולו. העוצמה הרבה אשר בידי הבנקים מונעת מן הלקוח, במקרים רבים, יכולת להתמודד עם הבנק בצורה שווה. הבנק מחויב לפעול בתום לב, לא להטעות את מקבל השירות, לגלות כל פרט בעל חשיבות לשירות הניתן ולא פחות חשוב – עליו לפרט את מכלול הסיכונים הכרוכים בשירות זה.

 • פירוק שיתוף על ידי כונס נכסים - מכירת הבית כתפוס

  מן האמור בכלליות בדבר אי תחולתו של סעיף 40א לחוק המקרקעין על מקרה של פירוק שיתוף דירת מגורים של בני זוג על-ידי כונס נכסים לצורך פירעון חוב נובעת מסקנה פרטנית ישירה על המקרה שלפנינו: בית המגורים של המבקשת והחייב יימכר על-ידי המשיב כתפוס על ידי המבקשת לאחר פירוק בעלותם המשותפת בו. תמורת המכירה תועבר לנושים בניכוי חלקה של המבקשת בבעלות בו. המבקשת תהיה לדיירת מוגנת של הנושים בבית המגורים.

 • עם מותו של אדם פוקעת ערבותו לגבי חיובים שטרם נוצרו במועד הפטירה.

  עם מותו של אדם פוקעת ערבותו לגבי חיובים שטרם נוצרו במועד הפטירה. אין לראות באדם שנפטר ערב, ללא הגבלת זמן, להתחייבויות הנוצרות לאחר מותו, ולא נדרשת הודעה על ביטול הערבות לפי סעיף 15 לחוק הערבות ע"י היורשים או מנהל העיזבון.

 • מאזן הנוחות בבקשה למימוש משכנתא

  במסגרת הליכי מימוש מקרקעין שמשמעם פינוי של אדם מנכס המשמש כדירת מגוריו היחידה, מאזן הנוחות נוטה באופן כה קיצוני ובלתי הפיך לעברם של הדיירים המועדים לפינוי. לפיכך, נוטה ביהמ"ש להורות על עיכוב ביצועם של ההליכים עד להכרעה בערעור, גם כאשר סיכויי הערעור הלכאוריים אינם ברורים או אף נמוכים.

 • מחיקת משכנתא בשל אי גילוי מצד הבנק

  חובתו של הבנק להבהיר ללקוחו ואף לערב ו/או לצד ג' את משמעת חתימתו על מסמכים מהותיים ועל תנאים מיוחדים לשטר משכנתא פרט.

 • הגנת דיור חלוף

  למבקשת זכות לדיירות מוגנת. הבנק היה מנוע מלנצל את מעמד תיקון הטעות שנוצרה מאי רישום המשכנתא לטובתו על הדירה הנדונה כדי לשפר לטובתו את נוסח סעיף הויתור.

  1  |  2  |  3  |  4    ›   » 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן