שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענות בעניין ריבית

 • אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית כנגד בנק דיסקונט בגין חיוב ריבית גבוהה מהמותר בהלוואות

  בית המשפט אישר פשרה, לפיה ישלם בנק דיסקונט ללקוחות שנפגעו סך כולל של 2,000,000 ש"ח.
 • בית-המשפט אישר הסדר פשרה בסך 35 מיליון ₪ נוכח הטענה כי הבנקים תיאמו גובה עמלות

  בית-המשפט אישר הסדר פשרה בסך 35 מיליון ש"ח תובענה ייצוגית של ארבע תביעות מאוחדות שטענו כי הבנקים תיאמו בינהם גובה עמלות ובכך הביאו לייקרם באופן משמעותי.
 • בית המשפט העליון קבע כי על בנקים להשיב סך של 215 מיליון ₪ נוכח ביטול ריבית ההפרה שנגבתה

  חברות נטלו הלוואה משבעה בנקים, ולא עמדו בהחזרים, הבנקים גבו ריבית הפרה בשיעור של 3%. ביהמ"ש העליון בהסתמכו על פסיקת ביהמ"ש המחוזי ביטל את ריבית ההפרה וחייב את הבנקים להשיב סך של 215 מילון ₪.
 • בנק חויב להשיב הפרשי ריבית, נוכח העובדה שחידש פיקדון ללא רשות

  בנק לא נהג כשורה כאשר חידש הפיקדון לתקופה נוספת, מבלי שקיבל הוראה מהתובע לעשות כן. בית המשפט קבע שלמרות שהבנק שלח מכתב ללקוח, אין לדעת אם הוא קיבל אותו, ובכל מקרה היה עליו לנסות להשיגו בדרכים אחרות, ולכן פוסק כי הבנק נדרש להשיב הפרשי הריבית
 • חובת הגילוי - חישוב הריבית בהתאם לימות השנה - התניית שירות בשירות

  בהעדר גילוי מיוחד כאמור, למעשה לא היתה לתובעת אפשרות ממשית לדעת על אודות שיטת חישוב הריבית בה נקט הבנק עד שהלוואות אלה נבדקו עבורה באופן יסודי ומקצועי;

   

  הטענה בדבר התניית שירות בשירות היא טענה שנולדה אצל התובעת בדיעבד בלבד - אך ורק על מנת לשפר את מצבה לאחר שערכה בדיקה חוזרת של הכדאיות הכלכלית שברכישתן של קרנות הנאמנות - ובשום אופן אינה משקפת את מהלך הדברים כהוויתם.

 • ריבית בשיעור העולה על הוראות צו הריבית

  התניית שירות בשירות ודרכי הוכחתה; ריבית בשיעור העולה על הוראות צו הריבית; החובה להעניק אשראי או לחדשו

  ע"א 6505/97 בוני התיכון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, תקדין עליון 99(1) 971

 • הגדלת שיעור ריבית והודעות ללקוח; החלטה להפסיק לתת אשראי בחריגה

  הגדלת שיעור ריבית והודעות ללקוח; החלטה להפסיק לתת אשראי בחריגה

  ע"א 1822/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' יאיר ש' שיווק, תקדין עליון 99(3) 270

 • גילוי אופן שינוי מרכיבי הריבית - אימתי?

  גילוי אופן שינוי מרכיבי הריבית - אימתי?; עדכון מסגרת אשראי - האם חובה זו מוטלת על הבנק בזמן אינפלציה מהירה?

  ע"א 7162/96 אמנונים חברה לעבודות עפר ואח' נ' הבנק הבינלאומי הראשון, תקדין עליון 98(3) 234

 • חישוב ריבית; תום-לב הבנק; חובת ההסבר המוטלת על הבנק

  ת"א 765/92 (מחוזי-ת"א) בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו יעקב ואח' (טרם פורסם)2

  תביעה כספית של בנק לחייב את נתבע 1 (להלן: "לופו"), רואה חשבון במקצועו, לשלם את יתרת החוב בחשבון עו"ש ויתרת הלוואה. מדובר בחשבון שצבר יתרות חובה נכבדות, וכי הגיבוי היחידי שלו הוא שמו הטוב ומעמדו המקצועי של הלקוח. הבנק היה מעוניין לשפר את תנאי החשבון של לופו, בתנאי שהוא ימציא בטחונות מקובלים. שאר הנתבעים הינם ערבים להלוואה שניתנה.

 • שיעור הריבית המירבית על-פי חוק

  שיעור הריבית המירבית על-פי חוק; שיעור ריבית פיגורין; חובה לציין את שיעור הריבית בפועל - האומנם עומדת היא, ואם כן, האם בכל מקרה?; יום תחילת הריבית - איזהו?

  ת"א (ת"א) 1272/87 בנק הפועלים בע"מ נ' בית זייד - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"מ תשנ"ב (ג) 19

  שלוש הלוואות שנטלה נתבעת מספר 1 (להלן: "האגודה"), מהבנק התובע, בערבות חבריה, הן בבסיס המחלוקת בתיק. הנתבעים בקשו רשות להגן מפני התביעה בטענות שונות, אשר רק אחת מהן הוכרה על-ידי הרשם כראויה לכך, והיא בנושא הריבית בלבד. המחלוקת בין בעלי הדין מתמקדת בחוקיותם של חיובי הריבית שחוייבה האגודה על-ידי הבנק ובגלל מחלוקת זו לא יכול היה רואה החשבון, שמונה על-ידי הרשם לבדיקת חשבון הבנק, להתחיל במלאכתו. ארבע טענות הנתבעים על אי-חוקיות חיובי הריבית נידונו בפסק-הדין.

  1  |  2    ›   »