שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התניית שירות בשירות

 • אינדיקציות נוספות

  כאמור, הוכרע בעניין בוני תיכון, כי בסוגיית ההתיישנות בעניין התניית שירות בשירות, ניתן  ללמוד מדין הכפיה: המתקשר, עליו נכפה החוזה, רשאי לבטלו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה (סעיף 20 לחוק החוזים). "מכאן אפשר ללמוד כי גם לגבי הלקוח, שנכנע להתניית שירות בשירות, עילת תביעתו נוצרת עם הפסקת הלחץ הכלכלי ולא עם עשיית העסקה....
 • קורלציה במועדי השירותים שהותנו זה בזה

  בפרשת בוני תיכון הוכרע כי הקורלציה בין השירותים לא חייבת להיות חד-ערכית. כלומר, לא בהכרח ידובר בהלוואה שכנגדה יתבקש הלקוח לפתוח תוכנית חיסכון אחת: כנגד קבלת ההלוואה, בזמן קבלתה ובסכום ההלוואה....
 • קיומו של קשר עסקי סביר

  גורם זה מוזכר בסיפא של סעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח). בפרשת בוני התיכון, קבע בית-המשפט, בעניין חוסר סבירות כלכלית, שלא קיימת אינדיקציה חד-משמעית, שיש להוכיח כדי להרים את הנטל.

 • הכדאיות הכלכלית שבפתיחת תוכנית החיסכון - התאמה במועדים

  במקרים רבים נוטה בית-המשפט לבחון את הכדאיות הכלכלית שבפתיחת תוכנית החיסכון. ככל שהכדאיות הכלכלית בתוכנית החיסכון גבוהה יותר, כך סביר יותר להניח שלצורך פתיחתה לא נדרשה כפייה או התניה
 • קיומו של קשר עסקי סביר

  בנק המתנה מתן אשראי ללקוח בפתיחתה של תוכנית חיסכון, מתנה מתן שירות בקבלת שירות. אך בכך לא די על מנת לכלול מקרה כזה בתחום האיסור שנקבע בסעיף 7 לחוק, הואיל ויש להוסיף ולבחון אם הקשר בין שני השירותים הוא בתחום של "קשר עסקי סביר".
 • האיסור על התניית שירות בשירות לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) - הרחבה

  סעיף 7 לחוק הבנקאות מתייחס כאמור להתניית שירות בשירות. סעיף זה נועד למנוע את ניצול כוחו העדיף של הבנק על הלקוח, כאשר בבסיסו ניצבת חובת אמון שחב הבנק ללקוחו כתוצאה מתלותו של הלקוח הנזקק לאשראי בתאגיד הבנקאי העוסק במתן אשראי
 • האם יש מקום להורות על פיצוי נזיקי בגין הפרת חובת תום-לב של הבנק כלפי לקוחו?

  האם יש מקום להורות על פיצוי נזיקי בגין הפרת חובת תום-לב של הבנק כלפי לקוחו?

  ת"א 064275/97 לחמניה טריה בע"מ נ' בנק דיסקונט בע"מ (טרם פורסם) בבית-משפט השלום תל-אביב-יפו, בפני כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, ניתן ב- 21.04.03

 • פסק דין בנושא: התיישנות; התניית שירות ושירות ומשמעותו של כתב ויתור

  ע"א 6234/00 ש.א.פ. בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (טרם פורסם) בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים, בפני כב' השופט א' מצא, כב' השופטת ד' ביניש, כב' השופט א' א' לוי

 «   ‹    1  |  2  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן