שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

התניית שירות בשירות

 • התנית שירות בשירות

  נקבע כי שרק בשנת 1996 נפסק בפועל הלחץ הכלכלי שהפעיל הנתבע כלפי התובע, בדמות התניית העמדת אשראי בהמשך קיומן של תוכניות חיסכון והפקדת כספים אליהן, ועל כן לא חלה התיישנות על התביעה במועד הגשתה ביום 24.1.00.
 • התנית שירות בשירות

  האיסור בדבר התניית שירות בשירות הוא התערבות בחופש ההתקשרות החוזית, אך המחוקק סבר שהתערבות זו נדרשת, בין היתר, על-מנת להגן על לקוח מפני שרירות לבו של הבנק ומפני יכולתו, באמצעות המכשיר הכלכלי רב העוצמה שנמסר לידו, לכפות על הלקוח פעולות שאינן לרוחו, ואשר לעתים כרוך בהן גם נזק. 

 • לא ניתן לטעון להתניית שירות רק לאור ניתוח מומחה של הסיטואציה בדיעבד.

  מהותה של טענת התניית שירות הינה כי נכפה על הלקוח לקבל שירות בו לא רצה או במילים אחרות מדובר במצב שבו "הקרבן" יודע ממקור ראשון בלתי אמצעי על הלחץ והכפיה בו הוא נמצא והוא חייב להעיד על כך. לקוח הבוחר מרצונו שירות מסוים אינו יכול בדיעבד להזכר כי למעשה אולץ לעשות כן.
 • התניית שירות בשירות, והדרך להוכחתה

  התניית שירות בשירות, והדרך להוכחתה; חובות הבנקים אינם מוחסרים עת מדובר בלקוחות מתוחכמים

  ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני, פ"ד נ"ד(2) 145

 • הוכחת התניית שנירות בשירות-חשיבותה של עדות אמינה

  הודעות על שינויים בחשבון הלקוח; לצורך הוכחת ההתניה של שירות בשירות נחוצה בראש ובראשונה עדותו האמינה של הלקוח עצמו ביחס לנסיבות הספציפיות של ההתניה

  ת"א 1129/90 (ת"א) גרטנר צבי נ' בנה"פ בע"מ, דינים מחוזי כ"ו(7) 5

  התובע הגיש תביעה בטענה כי הבנק פעל בניגוד לדין ולמוסכם ביניהם במסגרת ניהול חשבונו באחד מסניפי הבנק. לטענתו, הבנק סירב להיענות לבקשתו "לשבור" תוכניות חיסכון שלו לצורך הקטנת יתרת החובה בחשבונו; הבנק אילץ אותו וכפה עליו לרכוש קרנות נאמנות של הבנק, כתנאי להמשך העמדת קווי אשראי על-ידו, באופן בו היתנה מתן שירות בשירות, בניגוד לקבוע בסעיף 7(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; הבנק לא עמד בהתחייבותו למימון הקמת מפעל על מגרש תעשייתי שנרכש על-ידו, ואילץ אותו למכור את המגרש הנ"ל לצורך כיסוי יתרות החובה בחשבונו, אף במחיר הפסד, באופן שגרם לתובע נזק.

 • תניית שירות בשירות; מועד חיוב בריבית רבעונית

  ת"א (מחוזי-ת"א) 367/89 חברת מ.ד. פ מדיום נ' בנק מזרחי תקדין מחוזי 92(2) 1084

  חברה ניהלה חשבונותיה בבנק המשיב. נתבעים 2, 3 הם בחלקים שווים, בעליה ומנהליה של החברה אשר חתמו על כתב ערבות מתמדת לאבטחת כל חוב של החברה אצל המשיב. היתרות הנכונות של החשבונות האמורים הן העניין הנדון בתיק זה. הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר, ולצורך הדיון בבקשת הרשות להתגונן, נדרש בית-המשפט רק לאותם טיעונים שנמצאו ראויים למתן רשות להתגונן.

 • התניית שירות בשירות

  ת"א (י-ם) 4941/96  בנק מרכנתיל דיסקונט נ' הרצל חיים, תקדין שלום 98(2) 3571

  נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע") ניהל חשבון אצל התובעת, יתרת חובה שהגיעה ביום 14.3.96 לסך 216,737 ש"ח הביאה להגשת תביעה זו. טענתו העיקרית של הנתבע כנגד התביעה, שהתובעת פעלה בניגוד לחוק בשניים, בכך שהתנתה מתן האשראי בפתיחת תוכניות חיסכון ובכך שסירבה בשלב מאוחר יותר לאשר את מכירת תוכנית החיסכון לכיסוי יתרת החובה שבחשבון.

 • התניית שירות בשירות; פעולות בחשבון בלא הרשאת הלקוח; חישוב ריבית

  ת"א (שלום-ת"א) 4634/96, 44628/96 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' מולכו סמי ואח' (טרם פורסם)

  שתי תביעות כספיות שאוחדו, ועניינן החזר חוב אשר הגיש התובע, נגד נתבע 1 (להלן: "הנתבע") הינו בעליו של עסק ומנהל את חשבון העסק מאז שנת  1985 אצל הבנק התובע. נתבע 2 הוא שותפו של הנתבע לחשבון. התביעות הוגשו בסדר דין מקוצר, וניתנה רשות להתגונן בשלוש טענות בלבד:

  הובהר לנתבע על-ידי פקידי הבנק כי עליו לפתוח תוכניות חיסכון "לעיתים, כדבריהם, לאור 'מבצעים כדאיים' בבנק והטבות מפליגות שהובטחו … ולעיתים תוך אמירה שאם לא יעשה כן  לא  יינתן לו אשראי". בהיעדר מקורות מימון חלופיים, נאלץ הנתבע למלא אחר  דרישתם  וזו גרמה לו נזק. פתיחת תוכניות החיסכון היתה פעולה מנוגדת לכל הגיון כלכלי אלמלא הובטח לו האשראי המיוחל, הנזק מתבטא בהפרש שבין  חיובי הריבית המוגדלים ששילם בחשבון העו"ש לבין התשואה שהניבו תוכניות אלה.

 • בנק מחוייב ברמה גבוהה של זהירות ביחס שבינו לבין לקוחו; התניית שירות בשירות

  בנק מחוייב ברמה גבוהה של זהירות ביחס שבינו לבין לקוחו; התניית שירות בשירות. מתן אשראי או הגדלתו תמורת פתיחת תוכניות חיסכון

  ת"א (ת"א) 2244/90 רנקר נ' בנק הפועלים (טרם פורסם)

  התובעת ניהלה בבנק הנתבע חשבון במשך תקופה ארוכה. במהלך כל אותם שנים חשבון התובעת על-פי ספרי הנתבעת היה ביתרת חובה. מנהל התובעת נהג במשך כל אותן השנים לפתוח תוכניות חיסכון, בתדירות של כחצי שנה בין תוכנית חיסכון אחת לאחרת. למול תוכניות חיסכון אלה לא הוצגה כל הגדלת אשראי או הקצאת אשראי. כאשר החלו להתפרסם ידיעות בעיתון לפיהן הסתבר כי הבנקים גבו ריבית שלא כדין, ביקשה התובעת לבדוק האם נעשו מעשים אלה גם בחשבונותיה. מבדיקת מומחים מטעמה העלה, כי יש מספר פגמים בניהול החשבון וביניהם התניית שירות בשירות במובן של מתן אשראי או הגדלתו "תמורת" פתיחת תוכניות חיסכון וכן, ימי ערך שגויים.

 • עד כמה ראוי להרחיב את אחריות הבנקים - התניית שירות בשירות

  פן אחר שבו ניכרת הדילמה בין זכותו של הבנק לפעול כגוף כלכלי לבין החובות המוטלות עליו, נמצא באיסור התניית שירות בשירות....
  1  |  2    ›   » 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן