שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ערבות לחוב בבנק

 • חובת הבנק להסביר לערב על הסיכונים

  חובתו של הבנק להסביר לערב על הסיכונים שהוא נוטל הופכת למוגברת כאשר יש מקום לחשוש כי הערב אינו מודע לכל הנסיבות וכאשר חשש זה מאושש בשל אישיותו של הערב. לפיכך, קבעה דעת הרוב כי הפרות חובת הגילוי וחובת תום הלב בנסיבות העניין מצדיקות את ביטול המשכון.

 • מועד התיישנות לעניין מיצוי הליכים נגד חייב עיקרי

  יש לקבוע כי מועד ההתיישנות נמנה מעת שראש ההוצאה לפועל הוציא אישור מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי

   

  רע"א  8688/07 יהושע רובין נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בבית המשפט העליון בפני כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין, כבוד השופטת ע' ארבל, כבוד השופט  י' דנציגר, ניתן ב 20.12.2010

 • חובות הבנק כלפי הערב

  הבנק, חייב מתוקף תפקידו, לבדוק, טרם העברת כספי המשכנתא, את מצבו המשפטי של הנכס, ולדאוג, כי התובעים לא יוחתמו על חוזה פיקטיבי. אומנם התובעים הינם ערבים להסכם המשכנתא, אך החובות  המוטלות על הבנק, כלפי הערבים כמו חובות הזהירות, הנאמנות, והגילוי, זהות לחובותיו כלפי הלווים.  הוא לא עמד בהן.

 • חובת הבנק לנהוג בתום לב כלפי ערב - הפטר הערב בשל הסכם פשרה

  בשל פער הכוחות והידע וחוסר השוויון בין בנק-לקוח מוטלות עליו חובות מוגברות לנהוג כלפי לקוחותיו בזהירות בתום-לב ובאמון והוא אף נדרש לרמה גבוהה של מקצועיות והגינות ביחסים בינו לבין לקוחותיו. הבנק גם מחויב בגילוי נאות של עובדות שיש בהן כדי להשפיע על החלטת הלקוח.

 • חובת הבנק ליידע את הערב על הגשת תביעה נגד הלווה

  יש להוכיח את הנזק שנגרם לערבה כתוצאה מאי הודעה
 • טענת ערב - אי גילוי ומצג שווא על ידי בנק

  דחיית טענת לקוח כנגד בנק באשר להפרת חוב הגילוי לערב ומתן הודעה על אי עמידה בהסכם ההלוואה ; קבלת טענת הערבה כי הוצג לה מצג שווא בדבר שיעבוד רכבו של החייב כביטחון נוסף.

 • ביטול ערבות של עולה חדש מברית המועצות. התרשלות הבנק

  הנסיון מצד הבנק להטיל את תוצאות התרשלותו על כתפי הנתבע צריך להידחות.  לבנק יכולת טובה לוודא זהותם של הלווים המבקשים הלוואה ולמנוע מעשי ההתחזות אילו רצה. כאשר הוא בחר שלא להפעיל את אותה יכולת אין הוא יכול לבוא בדרישה לערב שישלם את החוב.

 • פרשנות מרחיבה לחוק הערבות

  בית המשפט קמא נקט בדרך הפרשנות המרחיבה של חובות הבנק
 • מתי אשראי הוא "חדש" לצורך סייג בערבות

  בית המשפט קבע כי מסגרת האשראי, אשר הבנק העניק לנתבע ושלהבטחתה ניתנו לנתבע כתבי הערבויות, לא הוגדרה לאשראי מסוג מסוים או ליעד ספציפי, אלא מדובר באשראי כללי. לעומת זאת, בית המשפט קבע כי הבנק לא המציא נתונים באשר ליתרת החוב, ככל שזו נוגעת לכל אחד מהאשראים ולא ניתן לדעת מה חלקו של כל קו אשראי ביתרה הכוללת. מכאן ומאחר שהבנק לא עמד בנטל המוטל עליו, התוצאה היא שדין התביעה כנגד הערב להידחות.
 • על משמעות בטוחת לווה נוסף

  בית המשפט קבע כי הבנק למעשה יצר באמצעות בטוחת "לווה נוסף" פיקציה, בועה, שלמעט שמה הנאה היא ריקה מכל תוכן. הלווה הנוסף איננו לווה כלל ,איננו מקבל  הלוואת משכנתא, ואיננו יכול למשכן כבטוחה את זכויותיו בנכס היות ואין לו זכויות כאלו. נהפוך הוא. צירופו לעסקה של לווה נוסף הוא כבטוחה, על מנת שיהיה ממי להיפרע, וזוהי ההגדרה המפורשת של "ערבות": התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר. יצירת הבטוחה של "לווה נוסף" איננה מעוגנת בהתנהגות בתום לב של הבנק והיא נוגדת את כוונת החוק.
 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן