שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענות הגנה שונות כנגד תביעת בנק

 • חוסר תום לב - אי הסכמה להסדר נושים

  סירובם של הבנקים לא היה מבוסס על מלוא העובדות הצריכות לעניין, והוא איננו עולה בקנה אחד עם עקרון תום-הלב "בייחוד כאשר ידעו ויודעים הם כי סירובם עלול לטרפד את הסדר הנושים וטרפודו של הסדר הנושים עלול להוביל לקריסתו של הסכם המכר ובכך ייסגר מפעל המעסיק 120 עובדים.

 • התרשלות הבנק גרמה למעילה

  במשך למעלה משש שנים זייף אחד מחברי ועד העמותה את חתימתו של המנכ"ל ואם הבנק היה פועל כבנק סביר, לא היה מתרשל כלפי העמותה ולא מפר את חובת האמונים כלפיה, הייתה המעילה נמנעת..
 • טעמים מיוחדים המצדיקים את האיחור בהגשת בר"ל

  לאורך 16 שנים הבנק לא נקט הליכי גבייה ולא פתח תיק הוצל"פ, וממילא לא ברורה הבהילות כיום לקיים את פסק הדין מבלי שתינתן למבקשים הזכות להתגונן מפני התובענה.

 • לאומי התרשל כשערך ללווים ביטוח חיים נמוך מגובה המשכנתא

  הבנק העמיד למנוח ולתובעת הלוואת משכנתא, ואף שיווק להם פוליסת ביטוח חיים, אשר היוותה בטוחה נוספת. סכום הביטוח היה נמוך מסכום ההלוואה. היה על הבנק לקחת בחשבון גם את האינטרס של בני הזוג ולוודא כי הם מודעים לסיכון הכרוך במצב. משלא עשה כן, עליו לשאת באופן חלקי בנזקם.
 • טענות ערב כנגד תביעת הבנק

  בקשה לביטול פס"ד - התנהלות המבקש איננה מלמדת על זלזול או רשלנות. לכך יש להוסיף את נסיבותיו המיוחדות של המקרה ובהן העובדה כי המשיב הינו בנק דבר המשליך על הדרישות ממנו במסגרת הוצאה לפועל של פסקי דין הניתנים לטובתו. במצב בו קפא המשיב על שמריו במשך זמן כה רב, נתן לחוב של ערב לתפוח למימדים בלתי סבירים עבור אדם פרטי.

 • דחית תביעת בנק בשל מחדלו והפרת חובת הגילוי

  יש לתמוה גם על התנהלות הבנק ועל מחדלו בכך שלא העלה על הכתב את פרטי ההסדר החדש בינו לבין מזרחי, עובדה שהייתה מבהירה את תנאיו של אותו הסדר. בהתנהגותו הפר גם הבנק את חובת הגילוי המוטלת עליו. חובת גילוי זו היא רחבה וחלה גם כלפי צדדים שלישיים, היינו הרוכשים בענייננו, והיה על הבנק להודיע להם על כוונתו לנקוט בהליכים כנגד מזרחי וכנגד המכירות שבוצעו ללא הסכמתו.

 • מהותה האמיתי של התביעה - הצהרתי או כספי

  תביעתו של המבקש היא במהותה תביעה כספית. במסגרת תביעתו טוען ששון לנזקים כספיים המפורטים בתביעה ונתמכים בחוות דעת מומחה מטעמו. אין ממש בניסיונו של המבקש להציג את צווי העשה כסעד העיקרי המבוקש בתביעתו.

 • האם פסק הדין שניתן בתביעה בסדר הדין המקוצר מהווה מעשה בית דין לעניין הבעלות בחשבון והחיוב לפיו?

  פסק הדין שניתן לטובת הבנק בהתדיינות הראשונה הכריע בפלוגתא העיקרית שהייתה נושא ההתדיינות בין וינשטיין ובין הבנק. אין לפרשו אלא כקביעה, כי וינשטיין חבה על פי החשבון שבבעלותה. פסק דין זה מונע מוינשטיין לשוב ולהעלות בהתדיינות השניה טענות החותרות תחת ההכרעה בפלוגתא זו תוך ניסיון לאיין את תוצאות פסק הדין
 • דחיית תביעה של בנק כנגד רו"ח של חברה בעניין חוות דעת שניתנה מטעמם

  בהחליטו להעמיד אשראי ולהאריכו מעת לעת, לא הסתמך הבנק על הדו"חות הכספיים אשר בוקרו ונסקרו על ידי הנתבעים. הנתבעים לא התרשלו בביקורתם ובסקירתם את הדו"חות הכספיים אלא נהגו כפי שרואי-חשבון סבירים היו נוהגים בנסיבות העניין.

   

 • הפרת חובת הסודיות על ידי הבנק

  הבנק חויב לשלם פיצוי בשיעור של 10,000 ₪ בשל הפרת חובת הסודיות בכך שהעביר לחברת אשראי, את הכתובת שבה מתגורר גרושה של התובעת ובכך פגע בפרטיותה

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן