שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הגבלת חשבון שיקים ללא כיסוי

 • שיקים ללא כיסוי & ביטול הגבלת חשבון

  בית-המשפט קיבל את ערעורה של חברה מכוח סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, כנגד החלטת הבנק שלא לגרוע שיקים ממניין השיקים שסורבו – על רקע הצגתם של השיקים לפירעון בטעות על ידי האוחזים בהם.
 • הגבלת חשבון - ביטול הגבלת חשבון

  התקבל ערעור לפי סעיף 10 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981 שבו עתרה המערערת, מנכ"לית "מכללת שלם", לביטול הבאתם של שיקים במניין השיקים שסורבו על ידי הבנק לאור פגיעתה הפיזית והסתמכותה על קצבת הנכות ביחד עם "הפרופיל" העסקי החיובי של המערערת והתנהלותה מול הבנק במשך תקופה ארוכה.
 • ביטול מסגרת אשראי על ידי הבנק בגין חוסר תום לב מצד הלקוח.

  חוסר תום הלב שעמד לכאורה מאחורי מעשה של הלקוח, אכן היה בו כדי להצדיק תגובה ומענה הולמים מצד הבנק עד כדי ביטול ההסכם בדבר מתן האשראי בכללותו, אלא שזו לא היתה תוצאה אוטומטית מהפרת ההסכם ע"י המשיבה...  כל עוד לא קיבלה המשיבה את הודעת הביטול היא לא היתה חייבת להניח שהמערער יבחר בדרך הביטול של ההסכם למתן אשראי.
 • בקשה לביטול הגבלה על חשבון; הסכם בעל-פה בין הבנק ללקוח

  בקשה לביטול הגבלה על חשבון; הסכם בעל-פה בין הבנק ללקוח; סיכום בדבר הפקדת מזומן או שיק לכיסוי ההמחאות שהוצגו בחשבון שבמחלוקת

  בש"א 003786/03 ממעמקים - עמותה רשומה נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (טרם פורסם) בבית-משפט השלום ירושלים, בפני כב' השופט כרמי מוסק, ניתן ב- 22.10.2003

 • שיקים ללא כיסוי; מסגרת אשראי וביטולה

  ה"פ 549/02 עץ אורן הכרמל בע"מ נ' בנק מזרחי המאוחד בע"מ, תק-של 2002(2) 135.

 • תפקידי הבנק

  באמצעות חוק שיקים ללא כיסוי הטילה המדינה על הבנקים את החובה להגביל את החשבונות והלקוחות להם סורבו שיקים, על-פי הכללים שפורטו לעיל. הבנק חייב לדווח למפקח על הבנקים על הגבלתו של לקוח, ואילו האחרון מדווח לבנקים האחרים, על-מנת שיוכלו להקפיד ולמלא אחר הוראות החוק.

 • מיהו לקוח מוגבל ומיהו לקוח מוגבל חמור

  לקוח מוגבל ולקוח מוגבל חמור - הוראות הדין
 • הגבלת חשבון - דברי הקדמה

  דברי הקדמה בעניין שיקים ללא כיסוי
 «   ‹    1  |  2  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן