שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מהות היחסים שבין בנק ולקוח

  • החובות המיוחדות החלות על הבנקים בשל כוחם העדיף

    כתוצאה מהענקת מצרך חיוני על-ידי הבנקים ומכוחם העדיף כמתואר לעיל, הוטלו על הבנקים חובות מיוחדות כלפי לקוחותיהם.

  • הכוח העדיף של הבנקים

    מן המפורסמות הוא כי יחסי הכוחות בין הבנקים לבין לקוחותיהם אינם שווים, והם מוטים בצורה ברורה ומשמעותית לכיוונו של הבנק. חוסר האיזון המתואר, מודגש ביתר שאת על-ידי מספר גורמים המתווספים לעובדה הבסיסית, של מתן שירות לפרט אחד ויחיד על-ידי גוף גדול וחזק, דבר המביא בהכרח ליכולת הבנק לכפות על הלקוחות להתקשר בחוזים המוכתבים על-ידו, הכוללים בחובם תנאים שפעמים רבות אינם עולים בקנה אחד עם רצונו של הלקוח, או אפילו אינם כלל בידיעתו.


  • חיוניותו של חשבון הבנק

    בתקופה בה אנו חיים, קשה ואף כמעט בלתי אפשרי, שלא להחזיק בחשבון בנק. באמצעות חשבון העובר ושב מקבלים מרבית העובדים את שכרם, וחשבון זה הוא המאפשר להם קבלת שירותים רבים אחרים, כגון מנוי לעיתון, לכבלים או ללווין וכיוצא באלה. ניתן להגדיר כיום את חשבון הבנק כ"מצרך חיוני", שכמעט ולא ניתן בחברה המודרנית לנהל את חיי היומיום בלעדיו.
 «   ‹   ..  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן