שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת תום הלב החלה על הבנקים

 • תום-לב במתן אשראי

  הלכת בית-משפט העליון בעניין זה נקבעה בפרשת אלתית. באותו מקרה נדון עניינו של עיקול, ועלתה השאלה האם הזכות לקבלת אשראי היא "זכות" או שמדובר ב"צפיה" או "תקווה"? לעניינו של פרק זה, חשובה בדיקתו של התנאי המאפשר לבנק לתת אשראי או להפסיק לתיתו....
 • עיקרון תום-הלב בהגנה על הלקוח והערב

  בפרטו את חבויות הבנק כלפי הלקוח, עורך חוק הבנקאות (שירות ללקוח) קונקרטיזציה של הוראות תום-הלב, נשוא סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים הכללי. קונקרטיזציה זו אינה שוללת כמובן, את תחולת ההוראות הכלליות, וסיווג חבויות הבנק, בין אם אלה נובעות מחוק הבנקאות (שירות ללקוח) או מחוק החוזים (חלק כללי) לא צריך לשנות את מהות החבויות....
 • עיקרון תום-הלב - כללי

  עיקרון תום-הלב, שמקורו במשפט הגרמני, הינו עיקרון-על החולש על כל חיי החברה והמשפט. עיקרון זה מצוי בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, ובמישור דיני החוזים חל הוא הן בשלב המשא ומתן (שלב האחריות הטרום-חוזית), והן בשלב קיום החוזה. בנוסף חל הוא בשני "מעגלים נוספים": המשפט האזרחי והמשפט הציבורי
 • במקרה של פרעון שיק שחתימת המושך זוייפה עליו, או שהחתימה עליו אינה בהרשאה

  ככלל, במקרה של פרעון שיק שחתימת המושך זוייפה עליו, או שהחתימה עליו אינה בהרשאה, אין המשיב יכול, בתור תאגיד בנקאי, לחייב את החשבון של הלקוח בסכום הנקוב בשיק שנפרע

  ת"א 003823/02 י. א. אמיר – פרטיס בע"מ ואח' נ' בנק הפועלים סניף עכו (טרם פורסם) בבית-משפט השלום קריות, בפני כב' הרשם מוראני נדים, ניתן ב- 13.10.03

 • תמצית פסק דין בנושא: חובת תום הלב של הבנק

  בחינת התנהגות הבנק בהטילו עיקול על כספים שדרש כערובה לשם הבטחת כספים לרכישת מקרקעין. בהתנהגותו זו סיכל הבנק את זכותו וציפייתו של המערער. התנהגותו של הבנק נוגדת את תחושת הצדק והיושר, וזכייתו בכספי הפיקדון היא התעשרות שלא על-פי זכות שבדין.

  ע"א (י-ם) 6382/99 יוסף בנית נ' בנק דיסקונט לישראל ואח', תק-מח 2002(1) 1218.

 «   ‹    1  |  2  |  3  |  4  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן