שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

כיצד יש לנסח בקשת רשות להתגונן

 • ביטול פסק-הדין עקב העדר בקשת רשות להתגונן

  ביטול פסק-הדין עקב העדר בקשת רשות להתגונן / דחיית בקשת רשות להתגונן במעמד צד אחד / אי-התייצבות המצהיר

 • התניית מתן רשות להתגונן

  הסמכות להתנות תנאי למתן רשות נראית לכאורה כסמכות רחבה, אשר השימוש בה תלוי בשיקול-דעתו החופשי של בית-המשפט. אלא שבשורה של פסקי-דין הונחו בתי-המשפט שלא לעשות שימוש רחב בסמכות זו.

 • טענה בעל-פה נגד מסמך

  נתבע בסדר דין מקוצר יקבל רשות להתגונן אפילו העלה טענה בעל-פה נגד מסמך. ברור שטענה כזו צריכה לעמוד בכל מבחני הפירוט שנקבעו בפסיקה על-מנת שלא תהא זו טענה בעלמא
 • עקרונות מתן הרשות להתגונן

  על-פי ההלכה, תינתן לנתבע רשות להתגונן בקלות רבה, כל אימת שיש בתצהירו של המבקש כדי להצביע על הגנה, לכאורה ולו בדוחק, מפני התביעה. משמועלות טענות הגנה הראויות להישמע בבקשת רשות להתגונן יש לאפשר למבקש את יומו בבית-המשפט. בקשת רשות להתגונן תסורב רק במקרים בהם משתכנע בית-המשפט כי אין לנתבע הגנה של ממש[2]. הנה כי כן, עולה מהאמור כי בתי-המשפט בבואם לדון בבקשה למתן רשות להתגונן אינם מקילים ראש בזכותו הבסיסית של האדם להתגונן.
 • חקירת המצהיר

  חקירת המצהיר נועדה למוטט את גרסתו של הנתבע. מלאכתו של התובע קשה שכן עליו להצביע על כך שהגנת הנתבע אינה אלא "הגנת בדים" ועל כן ינסה לערערה באותן עובדות בסיסיות ועיקריות העומדות בבסיס בקשתו של הנתבע למתן רשות להתגונן. כאשר משתכנע השופט בעקבות החקירה הנגדית כי הגנת המבקש היא הגנת בדים – לא ייעתר לבקשת הרשות להתגונן.

 • הגשת תצהיר נוסף

  הכלל החל בעניין זה אינו כלל נוקשה ויש לבית-המשפט שיקול-דעת לסטות ממנו במקרים הראויים לכך. בתי-המשפט נוהגים בליברליות באשר לתיקון כתבי טענות, לרבות תצהירים, במסגרת בקשות רשות להתגונן, שדינם כדין כתבי הגנה. עם זאת, הליברליות היתרה הנ"ל, נתונה לסייגים ולהגבלות שנועדו לפריצת כל גבולות שהם, וליצירת אנרכיה[.

 • הגשת תצהיר על-ידי אחר

  בבסיס בקשת רשות להתגונן יעמוד אך ורק תצהירו של הנתבע עצמו, פרט למקרים חריגים. החריגים לעיקרון זה הינם: האחד, נבצר מן הנתבע ליתן בעצמו את התצהיר; השני, העובדות בבסיס הבקשה אינן בידיעת הנתבע או ידועות באורח ברור יותר לצד המצהיר; והשלישי דן בהמרת תצהירו של אדם בתצהיר אחר כאשר אין ביכולת המצהיר להופיע לחקירה.

 • התצהיר העומד בבסיס הבקשת רשות להתגונן

  התצהיר הוא העומד בבסיסה של בקשת רשות להתגונן. משניתנה רשות להתגונן הופך התצהיר לכתב הגנה, אלא אם הורה אחרת. ברבות השנים הוטבעו מספר עקרונות יסוד, בפסיקת בתי-המשפט והספרות המשפטית, המתייחסים למהותו של התצהיר.

 «   ‹    1  |  2  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן