שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת הזהירות החלה על הבנקים

 • חובות הזהירות החלות על הבנק

  לבנק הנתבע יש חובת זהירות מושגית כלפי כלל לקוחותיו. באשר לחובת הזהירות הקונקרטית, ברור כי במקרה דנן קיימת חובת זהירות כלפי התובעת כאחד מלקוחות הבנק אשר הפקידה סכום מזומן לחשבונה. במקרה כאמור יש לטפל בהפקדה כראוי, ולוודא כי היא תגיע ליעדה הנכון, כדי שלא לגרום לתקלות, בעיות, ואי נעימויות בחשבונה של התובעת.

 • חובת הזהירות המוטלת על הבנקים

  על גופים בנקאיים מוטלת חובת זהירות מושגית גם כלפי מי שאינו לקוח שלהם וחובה זו יכולה, במקרים המתאימים (ולאחר שתוכר חובת זהירות קונקרטית), לחייבם לנקוט פעולות אקטיביות כדוגמת אלה הנזכרות לעיל וזאת נוכח מעמדם המיוחד של הבנקים בחיי המסחר ובעיני הציבור, נוכח האמון שאותו רוכש להם הציבור ונוכח פערי הכוחות והמידע הקיימים בדרך כלל בינם לבין הציבור הרחב.

   

 • חובת הזהירות וחובת אימון החלה על הבנק

  במקרה דנא מצאתי כי הבנק אחראי כלפי התובעת ברשלנות בכך שלא נהג בזהירות ראוייה לשמירת האינטרסים של התובעת, כפי שהיה על בנק סביר לנהוג, אלא הקשה עליה, פעל בדווקנות, בדרך שהחמירה עימה במקום שניתן היה להקל.
 • הפרת חובת הזהירות על ידי הבנק

  ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו ולא נהג כפי שיועץ השקעות סביר היה נוהג, כאשר אפשר לתובע לסחור באופציות בשוק המעו"ף. נקבע כי התנהגותו האלימה והבלתי שקולה של התובע הייתה צריכה להדליק נורה אדומה אצל הפקידים.
 • התקבלה תביעה כנגד בנק - טעות בהוצאת ערבות שגררה הפסד במכרז

  תביעה כנגד בנק אשר בבסיסה טעות שנפלה בערבות בנקאית שהוצאה על ידי הבנק לצורך הגשה למכרז, טעות אשר הביאה לפסילת הצעתה של התובעת במכרז

 • חבות בנק כלפי צדדים שלישיים בפרויקט ליווי

  בית המשפט דחה את טענות הבנק, כי התובע ממילא לא הסתמך על הליווי אשר העניק לפרויקט, או כי רשלנותו ומחדליו של התובע מנתקים את הקשר הסיבתי בין המעשים המיוחסים לבנק לנזקים אשר נגרמו לתובע נדחו על ידי בית המשפט. נקבע כי בנק חב חובת זהירות מוגברת לא רק כלפי לקוחותיו, אלא גם כלפי צדדים שלישיים כל אימת שהבנק יכול לצפות כי יינזקו באם לא ינקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת הסיכון לו הם צפויים. 
 • האם שיעבוד של הנכס לטובת הבנק תוך שימוש ביפוי הכוח מהווה והפרה של חובת הזהירות שחב הבנק כלפי ערב

  אין כל מקום להניח כי הנתבע התרשל בתפקידו כשקיבל שיעבוד של הנכס לטובתו תוך שימוש  ביפוי הכוח. נסיבות העניין לא שיקפו מציאות לפיה אין לשלוח הרשאה מהשולח, וכן לא הייתה כל יכולת להגיע למסקנה שכזו עפ"י החזות החיצונית של מעשה השליחות. לפיכך, הבנק לא ידע ולא היה עליו לדעת כי לא הייתה הרשאה מצידו של התובע לשעבוד הנכס וכי מה שנחזה כהרשאה אינו כזה בפועל. משפעל עפ"י החזות החיצונית של מעשה השליחות, הנלמדת מלשונו של יפוי הכוח ומנסיבות העניין, פעל כמתחייב מחובת הזהירות המוטלת עליו.
 • חובת הזהירות של הבנק כלפי צדדים שלישיים בקשר לפנקסי שיקים שנמסו למי שאינו מורשה

  הבנק יכול היה וחייב היה למנוע את הסיכון שפנקסי השיקים ימסרו לידי מי שאינו מורשה לכך, באמצעות הקפדה על נהלים פשוטים, המיועדים להבטיח שמזמין ומקבל פנקסי השיקים הנו בעל החשבון, או מורשה מטעמו. אף האינטרס הציבורי תומך בהחלת חובת זהירות על הבנק, בכל הקשור לטיפול בשטרות.

 • חיוב הבנק בתוצאות פעילותו הרשלנית בהוצאת כספים מחשבון לקוח ללא אישורו

  די בהקטנת ראש רשלנית, מצד פקיד בנק שמטפל בחשבון - לא כל שכן פקיד שנושא בתפקיד של סגן מנהל סניף, כדי שהבנק, ולא הלקוח שנזקק להנחייתו ונותן בו את אמונו, ישא בתוצאות.
 • בנק לא יוכל לתבוע לקוח שחשבונו נכנס ליתרת חובה בגלל רשלנות הבנק

  השיק כובד על ידי הבנק תוך רשלנות הבנק. אמנם עדת התביעה העידה כי מדובר בטעות הבנק, ביום בו שבתו עובדיו הבכירים, אך אין מדובר בצידוק לכיבוד שיק בטעות, כאשר הנתבעים הודיעו מפורשות לעדת הבנק שלא יוזרמו כספים לחשבון, שהעסקה לשמה נפתח החשבון לא יצאה אל הפועל, העסק לא יקום ואין לכבד שיקים שנמשכו על ידי הנתבעת.

 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   » 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן