שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מתן אשראי על ידי הבנק וביטולו

 • ביטול או הפחתה של מסגרת האשראי

  סקירת הלכות בתי המשפט בנושא ביטול או הפחתה של מסגרת אשראי
 • מסגרת אשראי בחשבונות עו"ש וחח"ד

  בסעיף 1 לכללי הגילוי הנאות,מוגדר חשבון עובר ושב ככולל בחובו גם חשבון חח"ד.מסגרת אשראי מוגדרת בכללים כ"סכום מרבי שתאגיד בנקאי הסכים מראש לכבד במסגרתו משיכות מחשבון עו"ש של לקוח". כאשר לקוח מושך מחשבונו כספים בעודו עומד בהסכם מסגרת האשראי, הרי הוא פועל בתחום האשראי המאושר המוקצה לו, ואילו כאשר הוא חורג מהמסגרת, ומבצע פעולות בגינן גודלת יתרת החובה שבחשבונו מעבר לסכום המאושר, הרי שהמדובר הוא באשראי חריג הניתן לו על-ידי הבנק.

 • חשבון עובר ושב

  במשק הישראלי מקובלים שני סוגים עיקריים של חשבונות שוטפים. הסוג האחד – הוא חשבון העובר ושב (העו"ש), בו משתמש הלקוח לשם הפקדת ומשיכת כספים. הכלל הוא, כי לקוח יכול למשוך מחשבונו סכומים רק בגובה היתרה הקרדיטורית – לפי סכום הכסף המופקד בפועל בחשבון. אולם, קורה כי הלקוח נותן הוראת תשלום הגורמת ליתרה להיות דביטורית, כלומר, ביתרת חובה.

 • האם הבנק חייב ליתן אשראי ללקוח המבקש זאת ממנו?

  בפרק זה נדון בחובת הבנק ליתן ללקוח אשראי מלכתחילה, כלומר: לקוח מבקש מהבנק, כי יקצה לו אשראי והבנק מסרב. (בהמשך נדון במצבים בהם הבנק דורש פירעון של אשראי שכבר הוקצה ללקוח, כלומר מפסיק את מתן האשראי או מקטין את גודלו).

 • יחסי בנק-לקוח – יחסי לווה מלווה?

  כאשר לקוח נוטל כסף מהבנק, הן על-ידי קבלת הלוואה, והן על-ידי ניצול מסגרת האשראי שלו, או אף תוך חריגה ממנה, הרי שהוא בעצם לווה כספים מהבנק, ואילו הבנק מלווה כספים במצב זה ללקוח. האם הפסיקה מתייחסת ליחסים אלו כאל יחסי לווה-מלווה?

 • מהו אשראי ?

  אשראי הינו מושג רחב הכולל בחובו עסקאות מסוגים שונים, אולם אנו נתמקד בדיון בשני אפיקי אשראי עיקריים: הלוואה ויתרת חובה בחשבון שוטף. בעוד שבאפיק הראשון סכום ההלוואה, מועדי פרעונה ושיעור הריבית נקבעים לרוב מראש, הרי במקרה השני מדובר בנטילת הלוואה לזמן ולהיקף אשר אינם מוגדרים מראש.

 • למי באמת צריך ל"קצץ" את האשראי

  לפני מספר חודשים פירסם בנק ישראל את חלוקת האשראי במשק. נתברר, את אשר הפך לנורמה עסקית במדינת ישראל על-פי פרסום זה, כי רובו המכריע של האשראי (מעל 90%) אשר מעניקים הבנקים מצוי אצל אחוז קטן ביותר מהאוכלוסיה (כ 5%). ויתירה מזאת בעוד משקי הבית נענקים תחת לחץ הבנקים אנו עדים למחיקה של מאות מיליונים של שקלים בידי הבנקים לחברות הענק אשר כשלו בניהול עסקייהם.
  השאלה שנשאלת היא מי באמת משלם את מחיר מחיקת החובות לתאגידי הענק ?

   

 • סגירת "ברז" האשראי על ידי הבנק

  סגירת ברז האשראי על ידי הבנק הנו ארוע טראומטי לכל עסק פעיל או לאדם פרטי. במאמר זה ניסנו ליתן את דעתנו בעניין תוך התייחסות לדין ולפסיקה
 «   ‹   ..  2  |  3  |  4  |  5  |  6