שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מתן אשראי על ידי הבנק וביטולו

 • שינוי תנאי אשראי

  מעמד הוראות בנק ישראל כלפי לקוחות הבנקים

  בג"צ 198/82 מוניץ נ' בנק ישראל, פ"ד ל"ו(3) 466

 • הפררוגטיבה של בנק במתן אשראי

  הפררוגטיבה של בנק במתן אשראי

  ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד ל"ז(2) 673

 • העמד, אשראי נוסף לזכות חברה

  בהתחשב במצב הכלכלי החמור של החברה, היה חייב הבנק לנהוג בזהירות, ובהתאם לכללי המסחר ההוגנים, ולא להעמיד אשראי נוסף לזכות החברה, על בסיס ההנחה כי בכל מקרה יהיו אנשים אשר ישלמו את מחיר ההלוואות האלו  

  ת"א (מחוזי-חי') 1770/89, ע"א 845/92 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' חדור מחמוד ואח', תקדין מחוזי 96(1) 1349 1

  הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד החברה בגין חוב שנוצר עקב אשראי שניתן לה. לאשראי ערבו מספר אנשים. משיב מס' 1 חתם על ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום. הערבים חתמו לא רק בשוליים ובסוף המסמך, אלא גם ליד הכותרת המבהירה באיזה סוג של ערבות מדובר.

 • אשראי מוסכם ואשראי חריג; האם מוטלת חובה על בנק לחדש מסגרת אשראי?

  ת"א (ת"א) 428/89 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' סוליאתן תעשיות גומי, תקדין מחוזי 97(1) 2169

  לטענת הנתבעים, היקף האשראי הבלתי-מאושר שהוקצה על-ידי הבנק לסוליאתן היה גבוה פי כמה מהיקף האשראי המאושר. בכך, על-פי הטענה, נהג הבנק בחוסר תום-לב מאחר שעל עיקר סכומי האשראי גבה הבנק מסוליאתן ריבית חריגה במקום ריבית מאושרת. טענה זו אין לה על מה שתסמוך.

 • הקטנת מסגרת אשראי; טענת "לא נעשה דבר" בעניין חתימה על כתב ערבות

  ת"א (שלום-ת"א) 83853/96 בנק הפועלים בע"מ נ' סי או סי 111 בע"מ ואח' (טרם פורסם)

  הבנק הגיש תובענה כספית בגין חוב החברה הנתבעת. נתבעים 2, 3 ערבו לחובותיה, בערבות בלתי-מוגבלת בסכום, והנתבע 4 נתבע כמי שערב לחובות החברה בערבות מתמדת מוגבלת לסכום של 50,000 ש"ח.

  בין השאלות השנויות במחלוקת, נשאל: האם הבנק פעל כדין כשהקטין את מסגרת האשראי של החברה, בלא שנתן על כך התרעה מוקדמת לחברה? עוד נשאל, האם בהנחה שהבנק פעל שלא כדין, האם הוכיחה החברה כי נגרם לה נזק כתוצאה מכך, ומה שיעורו?

 • תביעות נגד בנקים - התניית שירות בשירות

  שינוי מדיניות אשראי באופן חד-צדדי
 • תביעה כנגד בנק - הפרת התחייבות הבנק להעמדת אשראי במסגרת ליווי בנקאי

  תביעת לקוח כנגד בנק - הפרת התחייבות הבנק להעמדת אשראי במסגרת ליווי בנקאי
 • חריגה ממסגרת האשראי

  הנחיית הלקוח שלא לאפשר חריגה ממסגרת האשראי
 • האם הקצאת אשראי חריגה על-ידי הבנק מידי פעם מחייבת אותו להמשיך ולעשות כך כל אימת שיידרש?

  העובדה כי הבנק מאפשר ללקוח חריגה ממסגרת אשראי, אינה מחייבת אותו לאפשר חריגה זו כל אימת שיתבקש. אולם, על הבנק לפעול בתום-לב, לכן, מקום בו הוא מאפשר ללקוח משך תקופה ארוכה להימצא בחריגה, עלולה הסכמתו להיחשב להסכם מכללא. אלא שהסכם כזה ניתן לבטל, וכאשר הבנק דורש את כיסוי החריגה, הרי בעצם דרישה זו הוא מבטל את ההסכם.