בית המשפט קיבל ערעור על סירוב לכבד שיקים לאור התנהלות הבנק

20.12.2018   |


 עשא (חי') 66693-06-18 אלכסנדר גוטליב נ' בנק הפועלים בע"מ סניף ראשי חיפה (פורסם בנבו, 28.11.18)

 

המערער ערער על כך שהבנק סירב לכבד שיקים בטענה לאכ"מ – אין כיסוי מספיק.

במסגרת הערעור נטען, כי בין המערער לבין הבנק נוצר הסכם מכללא, שהתקיים לכל תקופת פעילות החשבון, על פיו איפשר הבנק לחשבון להימצא ביתרת חובה, החורגת מהמסגרת המאושרת, בעשרות אלפי שקלים, וזאת לתקופה של מספר ימים ועד להפקדת כספים לסילוק החריגה.

הבנק השיב וטען, כי רק במקרים נקודתיים הוא כיבד שיקים שחרגו ממסגרת האשראי.

בית המשפט קבע, כי העובדה שהבנק שלח למערער מכתב התראה בדבר הגבלות, אך חרף זאת המשיך וכיבד שיק, ביודעו שפעולתו תעביר את החשבון של המערער ליתרת חובה חריגה, מובילה למסקנה, כי הבנק "שידר" מסר למערער, כי אינו פועל בהתאם להוראות במכתב ההתראה.

לאור האמור, קיבל בית המשפט את הערעור.

© כל הזכויות שמורות