בית המשפט המחוזי ביטל סגירת שני חשבונות בנק, בגין פגמים בהליך קבלת ההחלטות ע"י הבנק

13.12.2018   |

ת"א 262-04-17 טויגה און ליין בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות (פורסם בנבו, 6.12.18)

מדובר בשתי תביעות כנגד בנק מזרחי בנוגע להודעתו בדבר סגירת חשבונות התובעים המתנהלים בבנק.

הבנק טען, כי במסגרת המלחמה בהלבנת הון, עלה חשד בנוגע לפעילות בחשבונות של התובעים, מבלי שניתנה לפעילות חשודה זו הסבר מספק ע"י התובעים, ובנוסף מתקיימות חקירות פליליות כנגד בעלי זכויות חתימה בחשבון, ומשכך חובה על הבנק לנהוג בקפדנות כלפי הפעילות הפיננסית בחשבונות.

התובעים טענו, כי הבנק כלל אינו מתמודד עם חשבונות החורגים מהנורמה, ותחת זאת מעדיף לסגור את החשבונות ללא כל סיבה מוצדקת, וכי הבנק כשל במספר היבטים בנוגע לבחינת הפעילות בחשבונות.

במסגרת הדיון, הוגשה עמדת בנק ישראל שפירטה, כי הבנק יכול לנקוט באמצעים להקטנת סיכון מצד הלקוח בכל הנוגע למניעת הלבנת הון, ובכלל זה, לדרוש לקבל מסמכים; ניטור מוגבר של הפעילות; קביעת מגבלות ו/או איסור פעילות מסוימת;  סגירת חשבון – שהינו צעד קיצוני, ככל והלקוח מסרב לשתף פעולה.

בסופו של דבר, בית המשפט קיבל את התביעה, וקבע כי לאור הפגמים בהתנהלות הבנק – סגירת החשבונות בטלה.

במסגרת זאת נקבע, כי נפל פגם בהליך קבלת ההחלטות ע"י הבנק, והבנק לא אפשר זכון טיעון ושכנוע, ולא נתן הזדמנות להציג מסמכים. עוד קבע בית המשפט, כי העדר שקיפות מצד הבנק, שוללת את זכות הטיעון, ומשכך לא ניתנה לתובעים האפשרות להתמודד כראוי עם טענות הבנק. בנוסף, גם וככל וקיימים דגלים אדומים בהתנהלות של לקוח, יש מקום ליתן ללקוח הזדמנות להסיר את חששות הבנק.


© כל הזכויות שמורות