בית המשפט אישר פשרה בשתי תביעות ייצוגיות כנגד בנק הפועלים למרות התנגדות היועמ"ש לממשלה

01.11.2018   |

ת"צ 3976-12-10 חגיגי ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו 16.9.18)

מדובר בבקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית.

התביעה הראשונה עסקה בטענה לגבייה ביתר בקשר לתיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד המבקשים, אם באמצעות אי-דיווח אודות תקבולים שהתקבלו בבנק ואם באי-הקטנת החוב כמתחייב.
התביעה השנייה עסקה בטענה לפיה המשיב גבה הוצאות משפט שלא נפסקו לו ובניגוד לדין.

הצדדים הגיעו לפשרה בשתי התביעות, לפיה כלל הלקוחות הרלוונטיים שנפגעו יזוכו בסכום שייקבע ע"י מומחה. חרף זאת, היועמ"ש לממשלה התנגד לאישור ההסכם מפני שההסכם משאיר הרבה קצוות פתוחים, מאחר שלא ברור סך הפיצוי, זהות המומחה, כיצד יאותרו הנפגעים ועוד.

בית המשפט אישר את הסדר הפשרה וקבע, כי ההסדר עונה על מטרות החוק: הקבוצה מממשת את זכות הגישה לבית המשפט; הדין נאכף וההסדר יביא להרתעה מפני הפרה; קיימת סבירות גבוהה כי המנגנון המוצע לפיצוי - ייתן סעד הולם לחברי הקבוצה. עוד נקבע, כי אין טעם לפגם בהסדר מעין זה למרות שאינו מנסה ליישב את המחלוקת שבין הצדדים, ואין בו הסכמה אם בכלל חויבו חשבונות חברי הקבוצה ביתר, אלא ההסדר קובע, כי רק לאחר אישורו, יתברר הסכום שישולם לחברי הקבוצה. 


© כל הזכויות שמורות