צעד בכיוון הנכון – הפיקוח על הבנקים פרסם הקלות בנוגע לנוטלי משכנתאות

25.10.2018   |

צעד בכיוון הנכון – הפיקוח על הבנקים פרסם הקלות בנוגע לנוטלי משכנתאות

כידוע, בין הבנק לבין הלקוח קיימים פערי כוחות ומידע, אשר בשל מורכבות החוזים הנכרתים בין הצדדים, בפרט משכנתא, נתקלים הלקוחות בקשיים להבין את כלל ההשלכות העשויות להתרחש בהמשך הדרך מול הבנק. פערים אלו הובילו, בין היתר, להטלת חובות גילוי וחובות אמון על הבנקים.

במסגרת הניסיונות לצמצם את הפערים בין הבנק ללקוח, בימים האחרונים פרסם הפיקוח על הבנקים הנחיות חדשות בנוגע לנטילת משכנתא, שמטרתן להקל על הלווה, לגלות בפניו מידע רלוונטי, ובניסיון לסייע לו להגיע להחלטה מושכלת בעת שהוא לוקח משכנתא.

אחד ההנחיות המתוקנות עוסקת בנושא פירעון מוקדם של משכנתא וקובע, כי הבנקים יידרשו להציג באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, מידע מעודכן שיאפשר ללווה לבחון את הכדאיות של פירעון מוקדם. הוראה זו הינה משמעותית, בין השאר, מפני שעד עתה נתקלו הלווים בקשיים שונים בניסיונם לברר האם כדאי להם לבצע פירעון מוקדם של המשכנתא. העובדה שהפיקוח על הבנקים מחייב את הבנקים לגלות את כלל המידע הרלוונטי ללקוח טומן בחובו אפשרות לחסכון משמעותי עבור הלווה.

הנחיה מתוקנת אחרת עוסקת בשמאות לנכס אשר הלווה נדרש להציג בפני הבנק בעת הבקשה לקבלת משכנתא. ההנחיה קובעת, כי על הבנקים לקבל שמאות, גם אם נערכה בעבור בנק אחר, ובנוסף, על הבנק להפנות את הלווה לבצע שמאות בשלב ראשוני של תהליך נטילת המשכנתא. נוהל זה משמעותי היות וגובה המשכנתא נגזר באופן ישיר מהערכת השמאי, ובנוסף בעבר הבנקים סירבו לקבל הערכות שמאי שנערכה לטובת בנק אחר, ובכך נאלץ הלקוח לשלם פעמיים בעבור אותו שירות. לאור הנחיה חדשה זו, יוכל הלקוח לברר בשלב מוקדם של התהליך, האם יוכל לקבל משכנתא בגובה לה הוא נדרש, ובנוסף הוראה זו תחסוך ללקוח כספים, והוא לא יידרש לערוך כמה הערכות שמאי בעבור אותו נכס, אך משום שביקש לקבל הצעות למשכנתא מכמה בנקים.

כפי שהובא לעיל, ההנחיות החדשות שפרסם הפיקוח על הבנקים מקלות ומסייעות ללווה העומד בפני נטילת משכנתא, אך חשוב לזכור, כי גם לאחר ההנחיות החדשות, הבנק אוחז בעמדת כח מול הלקוח, ולפיכך יש לבחון את כלל העובדות הרלוונטיות בטרם מתחייבים ונוטלים משכנתא.


© כל הזכויות שמורות