תוקפו של שטר חוב להבטחת הסכם שכירות פקע עם כריתת תוספת להסכם

18.10.2018   |

ת"א 9670-04-17 בן פורת ניסן השקעות בע"מ נ' זעפרני (פורסם בנבו, 23.9.18)

בשנת 2006 נכרת הסכם, לפיו התובעת השכירה נכס לשני שותפים, הנתבע ובן דודו, לטובת הפעלת נגרייה. ההסכם קבע, כי תקופת השכירות תהא 24 חודשים, וכן ניתנה לשוכרים אופציה להארכת ל-8 שנים. במסגרת זאת, מסרו השוכרים לתובעת שטר ביטחון בלתי סחיר בסך 100,000 ₪.

בשנת 2012 הודיע בן דודו של הנתבע לתובעת, כי הוא יממש את האופציה לשנה נוספת. בשנת 2016 כרתו התובעת ובן דודו של הנתבע תוספת להסכם לפיה השכירות, תוארך בשנה. באותה שנה, ננטש המושכר ללא התראה, תוך חילול שיקים עבור השכירות בנכס בתקופה שנכללה בתוספת להסכם.

בית המשפט קבע, כי התחייבותו של הנתבע על פי שטר החוב פקעה עם כריתת התוספת להסכם השכירות. נקבע, כי החוב הנטען נוצר לכאורה לאחר שתמו הן תקופת השכירות והן 8 שנות האופציה לפי הסכם השכירות משנת 2006. בתום התקופה הנ"ל, הלכה למעשה כרתה התובעת הסכם שכירות "חדש" מול בן דודו של הנתבע בלבד, וחתימה זו אינה מעידה על התקשרותו כשלוח של הנתבע.


© כל הזכויות שמורות