הפיקוח על הבנקים פועל אקטיבית להוזלת העמלות המוטלות על העסקים הקטנים

15.10.2018   |
הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים

כל עסק קטן יצורף אוטומאטית על-ידי הבנק  למסלול עמלות עו"ש קבוע שמותאם לו ויחסוך עד מאות שקלים בשנה.

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים : "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות בהקלה על העסקים הקטנים, והצעד עליו הכרזנו, של העברתם למסלול עמלות קבוע, יוביל להוזלת העלויות הבנקאיות שהם משלמים.... אני קוראת לבעלי העסקים הקטנים לעקוב אחר זכויותיהם הצרכניות, ולהשתמש במגוון הכלים העומדים לרשותם אשר יסייעו להם להפחית עלויות ולנהל באופן עצמאי ומושכל יותר את הפעילות הבנקאית שלהם".

לפי המידע שהועבר מהבנקים, הצעד האמור יחסוך לכ- 160 אלף עסקים קטנים, בעלי מחזור של עד 5 מיליוני ₪, ולעוסקים מורשים, סך של כ- 40 מיליוני ₪ במצטבר.

קישור להנחייה:  https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/14-10-18.aspx

© כל הזכויות שמורות