בית המשפט אפשר לחייב לחזור בו מבקשתו להכריז עליו כפושט רגל

20.09.2018   |

פשר (ת"א) 48960-05-18 גרוסו זיו  נ' עו"ד שלי נחום - המנהל המיוחד (פורסם בנבו, 24.8.18)

ב-23.5.18 הגיש החייב, בן 27, בקשה להכריז עליו כפושט רגל, בין היתר, לאור חובות בהיקף של כ-400,000 ₪.

ב-8.8.18 הגיש החייב בקשה לחזרה מבקשת פשיטת רגל, וזאת בכדי למצוא חלופות להסדרת חלופותיו, ועל מנת להימנע מהסנקציות הכרוכות בהליך פשיטת רגל. עוד טען החייב, כי היה פזיז בפנייתו להליך של פש"ר, ולא הבין את משמעות ההליך.

מנגד, המנהל המיוחד וכן הכנ"ר התנגדו לבקשה, וזאת נוכח הפעולות שננקטו, ומאחר שאין מדובר ב"תכנית כבקשתך".

בית המשפט ציין, כי על פי רוב הנטייה היא לדחות בקשה מסוג זו, אך במקרה דנן קיבל את בקשת החייב, בין היתר, לאור משך הזמן הקצר מהכרזתו כפושט רגל, לאור גילו הצעיר של החייב, לאור הנזק המשמעותי שעלול להיגרם לו אילו יוכרז כפושט רגל, ולאור העובדה שההליך עוד בראשיתו וטרם בוצעו פעולות רבות.

© כל הזכויות שמורות