האם בן יכול לפדות משכנתא שהותיר אחריו אביו המנוח?

06.09.2018   |

פשר (ת"א) 58026-07-17 עיזבון המנוח איציק אפרים ז"ל נ' עו"ד אפרים פדר (נאמן) (פורסם בנבו, 8.8.18)

בנק מזרחי-טפחות פתח תיק הוצאה לפועל למימוש חוב משכנתא בסך 2.1 מיליון ₪ כנגד אלמנה, וזאת בגין חובות של בעלה המנוח שפשט רגל.

במסגרת תיק ההוצל"פ ובהמשך בבית המשפט, ביקש בנה של האלמנה לפדות את חלקו של אביו המנוח בבית בסך של 2 מיליון ₪, כשסכום זה יועבר לבנק לצורך הסדרת חובו של אביו.

הבן טען, כי חוק המשכון מתיר לו לעשות כן. מנגד הנאמנים בפשיטת הרגל התנגדו לבקשה וטענו, כי הבית מהווה את הנכס העיקרי ממנו יכולים הנושים של המנוח להיפרע, ואילו יתאפשר לבן לפדות את הבית, ייפגעו יתר הנושים.

בית המשפט קבע שהבן זכאי לפדות את המשכנתא מפני שהוא צפוי היה להיפגע ממימוש הבית, מאחר שהוא היה מפונה מביתו. עוד קבע בית המשפט, כי בנסיבות העניין, אין לנאמנים זכות להתנגד לפדיון כאשר משמעות התנגדות זו היא שהבית יימכר לצד ג' ולא לבן.

לאור האמור, נעתר בית המשפט לבקשה.


© כל הזכויות שמורות