מצב רפואי של קרוב משפחה הקים ללקוחה הגנה מפני הגבלת חשבון

13.08.2018   |

עש"א (ת"א) 45695-04-18 אבו חביש נ' בנק דיסקונט

המערערת, סטודנטית לרפואה אפשרה לאביה המנוח ואמה לעשות שימוש בחשבון הפרטי שלה לצורך עסק שניהלו. הבנק היה מודע להתנהלות זו.

לאחר שהיקף הפעילות בחשבון גדל, הודיע הבנק למערערת, כי לא יכובדו שיקים נוספים שיוצגו לפירעון. חרף האמור, הוצגו 13 שיקים נוספים שהביאו לחריגה ממסגרת האשראי המאושרת ולהגבלת החשבון.

אחת מטענותיה של המערערת כנגד הגבלת החשבון הייתה, כי כחודשיים לאחר הודעת הבנק על שלא תכבד שיקים נוספים, נפל אביה למשכב, ומאותה עת נותר מונשם ומורדם עד לפטירתו. בתקופה בה אושפז האב והמערערת הייתה סמוכה למיטתו, סורבו 7 שיקים שניתנו לספקים של העסק של האב (מסה"כ 13 שיקים שסורבו).

בית המשפט קבע, כי בנסיבות העניין חלה הוראת סעיף 10 (א)(4) לחוק שיקים ללא כיסוי, המתייחסת למצבים בהם סורבו שיקים כאשר "נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה...". צוין, כי אמנם הלקוח בפועל לא היה אביה של המערערת אלא המערערת עצמה, אולם לאור העובדה שנבצר מהאב – שהיה הגורם שטיפל בשיקים שסורבו – וכן מהמערערת לטפל בשיקים, יש לגרוע את אותם 7 שיקים מרשימת השיקים שסורבו.


© כל הזכויות שמורות