הבנק חוייב לפצות את לקוחותיו בגין פרסום שלילי ב-BDI

05.09.2016   |

התקבלה טענת התובעים להוצאת לשון הרע בגין חילול שיקים וסירוב הוראות קבע משבון החברה והבנק חוייב לפצותם בסך של 200,000 ₪.

 ת"א 4292-07-10 אלקומפ - פתרונות מיחשוב מתקדמים בע"מ ואח' נ' בנק אוצר החייל בע"מ, (פורסם בנבו, 17.7.16).

 ראשיתה של פרשיה זו, עצירת האשראי של החברה בחשבונה, בשנת 2003, ותביעה שהגיש הבנק כנגד הנתבעים. כתב התביעה של הבנק הוגש בשנת 2006, בגין יתרת חוב בחשבון החברה. בבקשת הרשות להתגונן שהגישו, אשר הפכה לכתב הגנה, פרטו הנתבעים שם את אותה מסכת עובדות המתוארת על ידם בתביעה זו. בפסק הדין נקבע כממצא כי "בנק מנוע מלנתק ביום אחד, ללא הודעה מוקדמת, את קווי האשראי בחשבון פעיל. בנק גם מנוע מלחלל שיקים בשרירות לב. התנהגות הבנק גרמה נזקים לחברה, ועליו מוטלת אחריות לפצותה בגין נזקיה.חרף האמור לעיל הגעתי למסקנה, שיש לייחס לנתבעים אשם תורם....".

 בתביעתם הנוכחית טענו התובעים כי העובדה שהבנק לא כיבד את השיקים שמשכה החברה פורסמה בדוחו"ת bdi והגיעה לידיעת הספקים השונים, הלקוחות ולקוחות פוטנציאליים. עקב כך,  איבדה התובעת את היכולת לרכוש סחורה בתנאי אשראי רגילים ולכן לא יכולה הייתה לתת הצעות מחיר אטרקטיביות ופעילותה בתחום המכירות (החומרה)- נעצרה. משכך, נאלצה לצמצם את פעילותה ולהקטין את מחזורי הרכישות שלה עד כדי ירידה של 36% בהכנסותיה, כשבסופו של דבר נאלצו למכור את החברה תמורת סכום נמוך בהרבה משוויה.

לשיטת הנתבע, היה מצבה של החברה בכי רע עוד קודם לכן, ומזלה שנאלצה לעשות שינוי בתמהיל פעולתה עד שהביאה את החברה לרווחיות ולמכירה בסכום של כ-2 מליון ₪.

 בית המשפט קיבל את טענת התובעים כי חילול שיקים וסירוב הוראות קבע שלא כדין, מהווה הוצאת לשון הרע וקבע כי אין מקום לפקפוק כי החזרת שקים המפורסמת ברבים, ובמיוחד בדוחו"ת bdi שיש להם השפעה כלכלית, עלולים לפגוע בחברה שלגביה ניתן פרסום כזה. משכך, אין מקום לטענות הנתבע עקב כך. אין גם לקבל את טענתו להגנת תום הלב המתבססת על האמת בפרסום שהרי כבר נקבע כי לא היה מקום לאי כיבוד השקים. הנתבע, שגרם לחילול השקים, אינו יכול להנות מהגנה זו.

לפיכך, נקבע כי יש לפצות בגין ההפרות של האיסור ולזכות את התובעת 1 בגינן. הנתבע ישלם לשני התובעים סכום של 100,000 ₪ בגין כל הוצאת לשון הרע, ובסה"כ 200,000 ₪.

 

 


© כל הזכויות שמורות