בית המשפט ביטל הגבלה על חשבון בנק בהעדר אינטרס ציבורי

09.06.2016   |

לאחרונה ניתן על ידי בית משפט השלום באילת פסק דין בערעור על הגבלת שיקים שהוגש בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א- 1981, לפיו נגרעו כל השיקים אשר סורבו על ידי הבנק.

 עש"א 51781-05-16 מתאג חברה להנדסה ובנין נגד בנק דיסקונט, ניתן ב-7.6.16 (טרם פורסם).

 המבקשת, הינה חברה פעילה להנדסה ובנין, בעלת איתנות פיננסית, ריווחית ומצליחה.

המבקשת ניהלה חשבון בנק אצל המשיב- בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ובסוף שנת 2011 סגרה את חשבונה בסניף הבנק.

במשך למעלה מ-4 שנים לא ביצעה המבקשת כל פעילות כספית בחשבון הבנק הסגור.

לתדהמתה הרבה, נודע למבקשת כי חשבונה הוגבל וזאת מן הטעם ש-11 שיקים סורבו בחשבונה.

למותר לציין כי בעקבות "גילוי זה", התברר למבקשת כי פנקס השיקים נגנב/אבד וכי השיקים זוייפו והוצגו לפירעון בחשבונה הסגור.

המבקשת הגישה ערעור על הגבלת חשבונה וכן בקשה למתן צו מניעה זמני, למנוע את כניסת ההגבלה לתוקף, עד לקבלת הכרעת בית המשפט  בערעורה.

הבנק סרב למתן צו המניעה הזמני, בטענה המרכזית, לפיה לא יגרם למבקשת נזק כלשהו באם לא ינתן צו המניעה המבוקש, שכן ממילא, עסקינן בחשבון בנק הסגור מזה כארבע שנים.

עוד טענה המבקשת כי האינטרס הציבורי מחייב הותרת ההגבלה על כנה ואי מתן צו המניעה הזמני.

בתאריך 7.6.16 התקיים דיון בפני בית המשפט, בבקשה לצו המניעה הזמני, אשר במסגרתו, בהסכמת הצדדים, דן בית המשפט בערעור כולו.

בית המשפט קבע כי "במקרה כזה, כאשר החשבון סגור מזה מספר שנים והשיקים נגנבו מבעל החשבון והוגשו במרמה לבנק, אין כל עילה להגבלת חשבון הבנק של החברה. הדבר אינו משרת אינטרס ציבורי כלשהו מכיוון שהאינטרס הציבורי שעליו בא החוק להגן הוא שאנשים לא ימשכו מחשבונם שיקים ללא כיסוי, וזאת בכדי לאפשר חיי מסחר תקינים והוגנים ולהשרות אווירת אמון בציבור, כך שלא יווצר מצב שאנשים יסרבו לקבל שיקים בגלל חוסר אמון באותה פיסת נייר המכונה שיק".

עוד הוסיף בית המשפט בקובעו כי "הנזק שעלול להיגרם למבקשת הוא ברור מאליו ואין צורך להרחיב במילים על מה שעלול לקרות לה אם שמה יפורסם כחברה שחשבונה הוגבל בבנק".

לפיכך, קיבל בית המשפט את הערעור שהגישה המבקשת והורה על גריעת כל 11 השיקים שסורבו וכפועל יוצא מכך הורה על ביטול הגבלת החשבון.                                               

© כל הזכויות שמורות