הבנק הפר התחייבויותיו וישלם ללקוחה יותר ממיליון ₪

01.03.2016   |

בית המשפט קיבל תביעה כספית שהגישה לקוחה נגד בנק דיסקונט במסגרתה טענה כי הבנק אפשר לבעלה לשעבר לבצע פעולות ומשיכות כספים מחשבונה הפרטי, ללא הרשאתה.


ת"א 65099-07 בורוסק נ' בנק דיסקונט סניף הרצליה פיתוח (פורסם בנבו, 21.2.16).

 

התובעת הגישה תביעה כספית על סך 1,063,847 ₪ כנגד בנק דיסקונט בגין נזק שנגרם לה בשל כך שהנתבע, בנק דיסקונט, שאצלו התנהל חשבונה של התובעת, איפשר למי שהיה בעת הרלוונטית לתביעה בעלה של התובעת, לבצע פעולות בחשבונה של התובעת בבנק, בו הייתה היא לבדה בעלת זכות חתימה.

התובעת ובעלה לשעבר היו נשואים משך 26 שנים עד לגירושיהם, ולהם ילד משותף, הסובל מאי ספיקת כליות והנו מושתל כליה.

התובעת ניהלה חשבון פרטי אצל הנתבע, בנק דיסקונט, עיקר טענותיה היוכי הבנק איפשר לגרוש של התובעת, שהיה בעלה בתקופה הרלוונטית לבצע פעולות כספיות בחשבון, משיכות והעברות מהחשבון, לצרכיו האישיים, ללא הרשאת התובעת וללא ידיעתה, בניגוד להסכם פתיחת החשבון שבין הבנק לבין התובעת ושלא עפ"י זכויות החתימה בחשבון ; הבנק ובעלה לשעבר לא יידעו אותה על הפעולות הללו.

עוד טענה התובעת כי הבנק איפשר לבעלה לפעול בחשבון, בין היתר, בשל קשריו עם מנהל סניף הבנק דאז, אשר הועבר מתפקידו בסניף זמן קצר לאחר שהתבררה הפרשה נשוא התובענה.

בשלהי שנת 2005 או בתחילת 2006, הופתעה התובעת לגלות אודות מעלליו של בעלה לשעבר והחלה לבדוק את הפעולות שנעשו בחשבונה.

הבנק טען, מנגד, כי מדובר בשיתוף פעולה בין התובעת לבין בעלה לשעבר, כי יש ספק בכנות גירושיהם של בני הזוג ונראה שמדובר בגירושי נוחות עקב הסתבכותו הכספית של הבעל ומתוך ניסיון להציל משהו מרכושם.

עוד טען הבנק כי הפעולות עליהן מלינה התובעת נעשו על ידה או בידיעתה או בהרשאתה.

בנוסף טען הבנק טענות פרוצדוראליות לפיהן יש לדחות את התביעה מחמת מעשה בית דין שנוצר בתביעה הראשונה ובהסכם הפשרה שהושג וקיבל תוקף פסק דין.

הבנק הוסיף וטען כי התובעת התרשלה בבדיקת דפי החשבונות והפעולות המפורטות בהן, שנשלחו אליה באופן שוטף, בזיהוי מיידי של פעולות לא מורשות בחשבונות, ככל שהיו, ובדיווח מיידי עליהן לבנק, והיא הפרה התחייבויותיה כלפי הבנק בהתאם למסמך התנאים בחשבון עו"ש עליו חתמה. התובעת אחראית לבדה לכל הנזקים שנגרמו לה, ככל שנגרמו.

בית המשפט דחה את טענות הבנק וקבע כי לבני הזוג היו התחשבנויות מהתחשבנויות שונות, אולם בשני החשבונות שהיו בבעלות התובעת בלבד, רק לה הייתה זכות חתימה, ואם לא היא ביצעה את ההוראה, על הבנק להוכיח פוזיטיבית שאישרה הוצאת כספים ממנו, כאשר בסכומים בהם מדובר  אין זה ברור כלל ועיקר מה הייתה ההתחשבנות הכוללת בין בני הזוג וכי התובעת הייתה מסכימה להוצאת הכספים האמורים מחשבונה. אין ספק שלפי נהלי הבנק היה על פקידת הבנק להחתים את התובעת על ההוראות שניתנו בדלפק, והיא לא עשתה כן. מדובר בדרישה מהותית מפקיד בנק המבצע פעולות רבות מידי יום. אין מקום שהלקוח יחויב בכספים על יסוד טענת הפקיד כי חזקה היא שהוא פעל כנדרש, שעה שברור מהפעולה עצמה שהפקיד לא פעל כנדרש וכפי שצריך לנהוג פקיד בנק סביר.   את ההתחשבנות שבין בני זוג, בינם לבין עצמם, לא על הבנק לעשות, אלא עליו לכבד את התחייבותו ונהליו ולתת רק לבעל זכות חתימה בחשבון לפעול בו.

לפיכך חייב בית המשפט את הבנק בסכום של כמיליון ₪ ובהוצאות משפט בסך של 75,000 ₪.

 


© כל הזכויות שמורות