טענת ערב התקבלה באופן חלקי והלה חוייב רק במחצית החוב

24.01.2016   |

ת"א 14414-04-12 בנק מזרחי טפחות בעמ נ' בושרי (פורסם בנבו, 31.12.2015)

התקבלה טענת ההגנה של הנתבע לפיה בפועל הנתבע היה ערב מוגן ולא יחיד. בהעדר הסבר לחסר בערב שני, על אף הרישום כאמור בהודעה לערב, חוייב הנתבע לפי מחצית החוב של הערב בלבד.

התובע – בנק, הגיש כנגד הנתבע – ערב לחוב של אחיו תביעה כספית בגין יתרת חוב לאחר מימוש משכנתא. טענות הנתבע כוללות טענת התיישנות של הלווה על פי סעיף 7 ל חוק הערבות . עוד מוסיף הנתבע, כי על פי תיעוד הבנק הנתבע הוא "ערב יחיד", על אף שלמועד מתן ההלוואה הוא היה צריך להיות "ערב מוגן".

הנתבע טוען כי אחיו ביקש ממנו להתלוות אליו לבנק מבלי לומר לו כי הוא מבקש שיחתום כערב להלוואה והפקידה קראה לו לחתום כמשהו טכני שלא מחייב בחירה מודעת להיות ערב להלוואה. מכאן לטענתו היה גם כשל בהבהרת הזכויות של הערב, והסיכונים. הנתבע הוחתם כערב יחיד בה בשעה שעל פי סכום ההלוואה הוא ערב מוגן. בנוסף הוא הוחתם כערב יחידי על אף שבטופס ההודעה לערב הוא מופיע כאחד משני ערבים.

על פי התשתית הראייתית השתכנע בית המשפט שהנתבע היה אמור להיות אחד משני ערבים, וכערב מוגן. בכך, נדחתה טענת הבנק לפיה הנתבע היה אמור להיות ערב בודד. לא ניתן הסבר ע"י הבנק מדוע ניתנה הלוואה המגובה בערב אחד כאשר ההלוואה עומדת על כ- 95% מעסקת המכר והנכס אינו על פניו נכס שלו שוק טוב . לפי עדותו של מנהל הסניף בטופס ההודעה לערב הייתה טעות והיה צריך להיות רשום שם: ערב 1 ולא 2 . הסבר זה לא נותן מענה מדוע הבנק הסתפק בערב אחד כשמדובר בהלוואה שהיא בהיקף של 95% משווי העסקה. התובע לא נתן לכך מענה.

החובה ליידע את הערב כי הוא הערב היחיד חלה על התובע. התשתית הראייתית של התובע אינה מסבירה זאת, גם אם יקבע כי הנתבע קיבל הסברים מפורטים והחתימה לא הייתה "על רגל אחת" . כי הנטל חל על התובע לשכנע כי היה לו בסיס עסקי סביר להניח כי די בערב אחד. הנתבע נשאל לשימוש שעשה בכספי התמורה החוזית אך מתוך שאלות אלה לא ניתן להבין את השיקולים העסקיים שעמדו בפני הבנק בהסתפקות בערב אחד בלבד.

לאחר ניתוח טענות ההגנה של הנתבע התקבלה  רק טענת הנתבע כי בפועל הוא היה ערב מוגן ולא יחיד. בהעדר הסבר לחסר בערב שני, על אף הרישום כאמור בהודעה לערב,  חוייב הנתבע לפי מחצית החוב של הערב כמצוות סעיף 29 (א) ל חוק הערבות . יתר טענות ההגנה על אף ריבויים ופירוטם הרב נדחו.


© כל הזכויות שמורות