בית המשפט דחה תביעה נגד ערבה לחוב עקב אי קיום חובות הבנק כלפיה

12.01.2016   |

תא"ק 54179-02-11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' וורשה ואח'( פורסם בנבו,  22.12.2015).

 בשנת 1997 נטלו הנתבעים 1 ו-2 הלוואה מן הבנק ע"ס 408,000 ₪ לצורך רכישת דירת מגורים .

הנתבעת 3- אחותה של הנתבעת 2, חתמה כערבה להתחייבויות הנתבעים 1 ו-2.

עקב התדרדרות מצבו הבריאותי של הנתבע 1, התקשו הללו לעמוד בהחזרי ההלוואה ופיגרו בהחזרים החודשיים.

ב-2002 תבע הבנק את הנתבעים בגין הפיגורים ולאחר מכן הוגשה בקשה למימוש משכון על הזכויות בנכס.

לאחר הסדרי פשרה שונים, עתרו הנתבעים לבית המשפט לפסק דין הצהרתי על בטלות שטר המשכון. בית המשפט קבע בתובענה זו כי צו הפינוי יבוטל באשר נקבע כי הוויתור על ההגנות נשוא סעיפים 33 לחוק הגנת הדייר ו-38 לחוק ההוצאה לפועל יימחק משטר המשכון.

בעניין זה הגיש הבנק תביעה לתשלום סך של 717,138 ₪  כנגד הנתבעים והערבה.

הנתבעים טענו להתיישנות ביחס לחלק מהסכומים ולכך שסכום התביעה הינו מופרז ולא הוכח.

הערבה- הנתבעת 3 טענה כי חתמה על כתב הערבות מתוך ידיעה כי סכום ההלוואה מובטח בשעבוד על הנכס וכי על הבנק לממש את הבטוחה בטרם יפנה לערבים.

כמו-כן טענה כי הבנק הפר את החובות המוטלות עליו והתרשל באופן העמדת ההלוואה.

בית המשפט דחה את טענת ההתיישנות של הנתבעים אולם קבע כי הבנק לא הוכיח את סכום התביעה ולא הציג ראיות לשיעור הריבית הנתבעת באשר נמנע מלזמן לעדות את פקידי הבנק הרלבנטיים שיכלו לשפוך אור על הסוגייה.

יתרה מזו, נקבע כי נוכח התנהלות התובע וסכומי הריבית החריגה הנטענת, מתקיימים לטעמו אף התנאים להפחתת הריבית החריגה בהתאם לפסיקה.

לפיכך, קבע בית המשפט כי סכום התביעה אינו משקף את חובם של הנתבעים והוא הופחת בהתאם.

לגבי הערבה קבע בית המשפט כי הבנק לא קיים את חובות הגילוי והיידוע המוטלות עליו בענין הערבה . לא הוצגו ראיות לפיהן נעשתה אל הערבה פנייה מקדימה או כי ניתנו הודעות בזמן אמת- בכל השנים ממועד העמדת ההלוואה ועד הגשת תביעה זו- על הכשלים בפירעון ההלוואה.

כמו כן נקבע כי לא הוצג כל אישור מראש ההוצאה לפועל לפיו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייבים מוצו במלואם ולפיכך נדחתה התביעה כנגד הערבה והופחת סכום החוב בו חוייבו הנתבעים 1 ו-2.

 


© כל הזכויות שמורות