נדחתה תביעת עו"ד לתשלום על פי שטר חוב, בהעדר צירוף הסכם ההלוואה

06.12.2015   |

תא"מ 5966-09-14 לפידות נ' גורנו[1]:

בית המשפט דן בתביעה שהגיש עו"ד כנגד הנתבעת, על בסיס שטר חוב, בחתימת הנתבעת (לטענתו). תביעת עוה"ד נדחתה הן בשל אי צירוף הסכם ההלוואה שבבסיס שטר החוב והן מאחר ובית המשפט לא האמין לגרסת התובע.

התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה לפירעון שטר חוב , שלטענתו ניתן לו במסגרת הלוואה שנתן לנתבעת. הנתבעת טענה כי כל התקשרותה עם התובע היתה לצורך שכירת שרותיו המשפטיים כעורך דינה ומעולם לא נטלה מהתובע הלוואה.

התובע עצמו מודה כי עסקינן בהלוואה חוץ בנקאית אולם לשיטתו די  לו בהצגת שטר החוב  בחתימת הנתבעת לקיום הוראת סעיף 8 (א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, מה עוד  שהוא עותר לחייב את הנתבעת לשלם לו את סכום קרן השטר בלבד והוא אינו דורש את הריבית הנתבעת בכתב התביעה.

בית המשפט דחה את טענת התובע כי די לו בהצגת שטר החוב; סעיף 8 לחוק קובע כי  מי שמגיש בקשה לביצוע שטר  הקשור לחוזה ההלוואה, מחויב לצרף לבקשתו זו העתק של חוזה ההלוואה ומשלא צרף, אין בשטר החוב כדי לרפא פגם זה ודין תביעתו להידחות.

 למעלה מן הנדרש ציין בית המשפט כי גרסת התובע אינה אמינה בעיניו שכן אין זה סביר בעיניו כי התובע, עו"ד במקצועו יעמיד הלוואה לנתבעת מבלי להחתים אותה על הסכם הלוואה מסודר בפרט נוכח תנאי ההלוואה הנטענים על ידו. אין גם הסבר בפיו כיצד הוסברו לתובעת תנאי ההלוואה, כאשר זו אינה שולטת בשפה העברית.

בנסיבות אלו התביעה נדחתה והתובע חוייב בהוצאות משפט.[1] תא"מ 5966-09-14 לפידות נ' גורנו (פורסם בנבו, 6.10.2015).

 


© כל הזכויות שמורות