על הבנק לא מוטלת חובה לבדוק סיכוני עסקת רכישת רכב בטרם יתן הלוואה לרכישת הרכב

06.12.2015   |

תא"ק 27546-10-11 בנק מרכנתיל דיסקונט בני ברק 17732 נ' אבו חיט[1]

הבנק איננו חייב לבדוק את יחסי הלקוח ומוכר הרכב, איננו חייב לייעץ ללקוח באשר לתנאי העסקה, ובהיעדר מידע מיוחד על אודות מוכר הרכב אף איננו חייב מיוזמתו לערוך בדיקות שכאלו. ומידע מיוחד שכזה במקרה דנא – לא הוכח שהיה.

 

בפרשה זו דן בית המשפט במקרה בו לקוח לווה כספים מבנק למימון רכישת רכב. כספי ההלוואה מועברים במישרין למוכר הרכב, ברם מתברר שמוכר הרכב נקלע לקשיים, הרכב לא נמסר ללקוח וגם לא יימסר. השאלה שנבחנה הינה האם עומדת ללקוח במצב זה הגנה כנגד תביעת הבנק להשבת כספי ההלוואה?  

בית המשפט קבע כי בפסיקת בתי המשפט הובעה לא פעם הסתייגות מטענות שמהן נראה שלקוחות מצפים מבנק להיות לו מעין אפוטרופוס השומר על ענייני הלקוח ומייעץ לו בעניינים החורגים בעליל מניהול חשבון בנק. אכן, בנסיבות חריגות, כגון כאשר הבנק מציע בעצמו שימוש באשראי שהוא נותן ובכך משדר אמון באותה השקעה, או כגון כאשר בפני הבנק נתונים המלמדים על כך שההשקעה כרוכה בסיכון חריג וכמוה "כהתאבדות כלכלית", כי אז ניתן לגזור מחובת האמון של הבנק גם את החובה להתריע בפני הלקוח ואף למנוע ממנו את ביצוע העסקה אך עסקה פשוטה, כמעט שגרתית, של הלוואה לרכישת רכב איננה יכולה להיחשב כשלעצמה לנטילת סיכון לא סביר. מטבע הדברים שהבנק יבדוק אם הלקוח איתן דיו כדי להשיב את ההלוואה וכך גם נעשה במקרה דנא, אך משכון הרכב מיועד לצרכי הבנק בלבד, כבטוחה שעליה יכול הבנק אף לוותר לפי שיקול דעתו. הבנק איננו חייב לבדוק את יחסי הלקוח ומוכר הרכב, איננו חייב לייעץ ללקוח באשר לתנאי העסקה, ובהיעדר מידע מיוחד על אודות מוכר הרכב אף איננו חייב מיוזמתו לערוך בדיקות שכאלו. ומידע מיוחד שכזה במקרה דנא – לא הוכח שהיה.

עוד הוסיף בית המשפט כי ניתן להבין לליבה של הנתבעת אשר בסך הכל בקשה לרכוש רכב ומצאה עצמה עם חוב לתובע, בלי רכב, ובלי יכולת להיפרע מהחברה ממנה רכשה את הרכב ועם זאת, לא התובע אחראי למצב הביש אליו נקלעה הנתבעת. התובע נאות להעמיד ההלוואה משיקוליו המסחריים, בלא כל מצג לנתבעת על המוכרת או על העסקה של הנתבעת מולה. ההלוואה הועמדה לפי בקשת הנתבעת ועליה להשיבה.

 [1] תא"ק 27546-10-11 בנק מרכנתיל דיסקונט בני ברק 17732 נ' אבו חיט (פורסם בנבו, 25.10.2015).

 

 © כל הזכויות שמורות