הלוואה אשר ניתנה במסגרת מיזם המעניק מימון ביניים לנפגעי תאונת דרכים, נכנס בגדרי חוק ההלוואות

22.12.2014   |

הלוואה אשר ניתנה במסגרת מיזם המעניק מימון ביניים לנפגעי תאונת דרכים, נכנס בגדרי "חוק הלוואות חוץ בנקאיות".

ובשל הרציונל שעומד מאחורי חוק זה אין טעם אמיתי להחריג את נפגעי תאונת דרכים הזקוקים למימון לצורך ההליך המשפטי בתביעתם.

תא"מ 42690-06-13 מוטיבים השקעות בנדל"ן בע"מ ואח' נ' טירן ואח' (פורסם בנבו 1.12.2014)

בפרשה בית המשפט השלום בתל אביב דנן, אומנם לא עוסק בחוק הלוואות חוץ בנקאיות, אך יצא ממנה אמירה משמעותית בנוגע להחלת נפגעי תאונות דרכים המקבלים מימון בתמורה לאחוז מהתביעה הנזיקית שלהם. בפרשה זו דן בית המשפט בתובעים שהקימו מיזם המעניק הלוואות למימון נפגעי תאונת דרכים, בתמורה לאחוז מסויים. התובעים טוענים כי הנתבעים התקשרו עימם בחוזה הלוואה לצורך מימון ההליך המשפטי בתביעתם הנזיקית. לימים פורקו השותפות הנ"ל ואחד השותפים פנה לנתבע 3 וביקש לבטל ההתחייבויות כלפיו ולשלם לו סך של 23,000 ₪. התובעים טוענים כי היה על הנתבע לשלם להם סכום כפול מכך, הואיל ומימנו את הוצאותיו הרפואיות טרם התביעה.  בית המשפט קבע באשר לנתבע 3 כי דין התביעה להידחות הואיל והנתבע3 סבר בתום לב כי אחד השותפים הינו שלוח של החברה, אך לא כך הדבר היה, ולכן מזכה אותו בית המשפט מהתביעה. באשר לנתבע 2 קבע בית המשפט כי התביעה כנגדו התקבלה, ונימק זאת, כי הוא שימש כשלוח של החברה (אשר פנה לנתבע 3 וביקש את כספו), ולכן ההגנה שלו לא תעמוד במבחן בית המשפט, וקובע בית המשפט כי עליו להשיב את סכום התביעה שנתבע ממנו במלואו.

בית המשפט, מוסיף באמרת אגב, כי אופי המיזם ולאור סוג השירות שהציע ניתן להכניסו בגדרי הוראיותיו של "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות". עוד קובע בית המשפט כי קיים סיכון עיוני,מעשי ואתי לקבל שירות תמורת "משכון" הפיצוי הנזיקי שנועד לסייע בשיקום הנפגע. וראוי להחיל עליו את הוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות, אך אין צורך להזידקק לכך במקרה דנן.

 


© כל הזכויות שמורות