ניוד שיקים ללא היתר בהליכי בירור מס – פגיעה בשם הטוב

05.08.2014   |

ניוד שיקים ללא היתר בהליכי בירור מס – פגיעה בשם הטוב

תא (ת"א) 32046-10-10 שי אשל נ' איתן בר און [פורסם בנבו](22.7.14)

בית המשפט קבע כי יועץ מס שעשה שימוש פסול בשיקים של לקוחו כך שנמשכו לטובת קולגות שלו (גם הם לקוחות היועץ), במסגרת התנהלותו מול רשויות המס בטיפול בעניניהם – פגע בשמו הטוב של הלקוח. 

בפרשה  זו דן בית המשפט בתביעתם של בני זוג כנגד מנהלה של חברת ייעוץ ומתן שירותים חשבונאיים, היבטי מס ושירותי משרד. התובעים התקשרו עם הנתבע על מנת שיטפל עבורם בקשר עם רשויות המס – וזאת בעקבות המלצה ממכר של הבעל (קברניט באל-על) על הנתבע כיועץ מס המעניק שירותי ייעוץ לטייסי אל-על. לאחר מספר שנים בהן טיפל הנתבע בענייניהם של התובעים, הנתבע החל לייצג את בני הזוג בהליכי שימוע אליהם זומנו ברשויות המס.

לאחר שנודע להם כי הנתבע נעצר בחשד שמעל בכספי לקוחותיו, התברר להם, לטענתם, כי הנתבע עשה שימוש בשיקים חתומים שלהם, אותם מסרו לידיו לשם טיפול בענייניהם וביצוע התשלומים הנדרשים עבורם לרשויות, וזאת לצורך סילוק חובות של אחרים ותוך שאף שלשל לכיסיו סכומי כסף שונים שלא כדין; בכך לכאורה התעשר הנתבע על חשבונם, הפר ההסכם עימם, ופעל שלא בנאמנות במסגרת תפקידו כשלוחם מול הרשויות. לטענת התובעים נגרמו להם נזקים כתוצאה מהאמור - בשל מעילת התובע באופן ישיר, ובשל הוצאות שונות שנגרמו להם בקשר לבירור ולהסדרת המצב מול שלטונות המס. עוד טענו התובעים כי התקיימה פגיעה בשמם הטוב, עקב כך ששיקים שלהם נמשכו לטובת חשבונם של עמיתיו לעבודה של התובע, על רקע זימונם של התובעים לחקירה במס הכנסה, ועל רקע חיובם בתשלום כופר (כתוצאה מהתנהלות הנתבע).

בית המשפט בחן את התשתית הראייתית שהובאה בפניו, וקבע כי הנתבע לא קיבל את אישור התובעים ואף לא טרח ליידעם בדבר התנהלותו (סילוק חובות של נישומים אחרים באמצעות השיקים שלהם). תחת זאת, עשה דין לעצמו בכך שעשה שימוש בשיקים של התובעים לצרכים אשר לא לשמם יועדו ולא לשם כך נמסרו לו. מאידך, לא הוכחה הטענה כי הנזק, קרי סכומי הכסף שהתובעים נאלצו לשלם לרשויות המס בסופו של יום ואשר נתבעים במסגרת תביעה זו, נבעו מהתנהלות הנתבע. כמו כן, כשלו הנתבעים מלהוכיח את רוב טענותיהם בדבר הנזקים שנגרמו להם במסגרת ההליכים מול רשויות המס.

עם זאת, קיבל בית המשפט את הטענה לפגיעה בשם הטוב בקובעו כי "מדובר באירועים חריגים ותמוהים, של ניוד שיקים של התובעים בין חשבונות באופן בלתי מוסבר, באופן אשר אינו מתיישב על פניו עם התנהלות סדירה תקינה ונורמטיבית, ויש בכך כדי להעלות סימני שאלה ... ביחס לתקינות התנהלותם של התובעים". העובדה ששמם של התובעים נקשר אצל צדדים שלישיים עם נושא של התנהלות תמוהה ביחס לשיקים שנמשכו על ידם, ואשר הגיעו לחשבונות לקוחות אחרים של הנתבע, וכאשר אותם צדדים שלישיים, לפחות חלקם, אף נחקרו במס הכנסה בנוגע לפרשה, יש בה כדי לפגוע בשמם של התובעים.

העובדה שאותם צדדים שלישיים אשר המידע הגיע אליהם הינם טייסים, קולגות של התובע, יש בה כדי להגביר עוד יותר את המבוכה והפגיעה בשם הכרוכים בקשירת שמו של אדם עם אירועים מסוג זה, וכדי להציבו במצב בו הוא נדרש לספק הסברים או הבהרות ביחס לחלקו בנושא, ולהבהיר כי נפל קורבן לסיטואציה ולהתנהלות בהם לא היה מעורב באופן רצוני. 


© כל הזכויות שמורות