תביעת מלווה כנגד ערב להלוואה

25.05.2014   |

בית המשפט דחה תביעתו השטרית של מלווה כנגד ערב להלוואה; לא נערך הסכם הלוואה, ולא הוכחה עסקת היסוד.

תא (ת"א) 37137-11-11 עמירם מאור נ' ניר מאור [פורסם בנבו] (25.3.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעה שהחלה כבקשה לביצוע שני שיקים, שמקורם שנוי במחלוקת בין הצדדים.

לטענת הנתבע , הוא מעולם לא לווה כספים מהתובע; שיק אחד שמסר ניתן לתובע כבטחון להלוואה שהעניק לחברו של הנתבע (הנתבע ערב להלוואת חברו). השיק השני, כך הנתבע, נועד במקור להחלפת השיק הראשון עם תום תוקפו (כפי שהיה נהוג בין הצדדים) – אולם במעמד החלפת השיקים – חטף התובע את השיק ה"מחליף" מידיו של הנתבע, מבלי להשיב לו את השיק המוחלף. יתר על כן, טען הנתבע כי ההלוואה שנתן התובע לחברו נפרעה זה מכבר, ובכך פקעה ערבותו.

לטענת התובע, השיקים נמסרו לו על-ידי הנתבע כבטחון להלוואת שנתן לו. התובע לא הכחיש מתן הלוואות לחברו של הנתבע, אולם השיקים שבנידון אינם קשורים להלוואה זו.

בהתאם להלכה הפסוקה, בית המשפט בחן ראשית מיוזמתו את שאלת תחולתו של החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות; לשאלה זו השלכה ישירה על עצם קיום עילת התביעה וההכרעה בתיק. ראשית, בחן בית המשפט את נסיבות ההלוואה, ומצא כי המלווה העניק ההלוואות "כבדרך עיסוק". בהקשר זה הוזכרה ההלכה לפיה אין הכרח שמתן ההלוואות יהיה עיסוקו הבלעדי של המלווה, ואף לא עיסוקו העיקרי. משכך על ההלוואות חל החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ועילת התביעה השטרית כפופה אף היא לחוק מכוח סעיף 11.

בית המשפט דחה את התביעה, משמצא כי לא קוימה דרישת הכתב הקוגנטית הקבועה בסעיף 2 (לא נערך חוזה כלל, והשיקים עצמם לא מוחזקים כחוזה); משכך, נטל הראיה להציג את פרטי ההלוואה מוטל על המלווה. בהיעדר הסכם, משלא הוכחה עסקת היסוד, ומבלי שיוכיח המלווה תשתית ראייתית ראשונית בנוגע לנסיבות ההתקשרות- לא ניתן להורות על השבת ייתרת ההלוואה או סכומים שקיבל הלווה. 


© כל הזכויות שמורות