עיכוב במימוש נכס ממושכן

18.05.2014   |

הבנק מימש נכס ממושכן בעיכוב ניכר ובתמורה נמוכה, וכן החמיץ מימוש פוליסת ביטוח החיים של החייב בשל התיישנות: תביעתו כנגד ערבה לחוב נדחתה.  

תא (ב"ש) 32435-07-10 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' נדז'דה גבריאלוב [פורסם בנבו] (7.5.14)

בפרשה זו דן בית המשפט בתביעת הבנק כנגד חייבת שערבה להלוואת גיסתה ואחיה. ההלוואה הועמדה בשנת 96'. משלא עמדו הלווים בהחזריה – הבנק פעל לממש את הנכס שמושכן לבטחונה, וכעבור 10 שנים מכר אותו במחיר נמוך במיוחד, שכיסה חלק זעום מסכום ההלוואה. הבנק משיקוליו העמיד את סכום התביעה (כנגד כל החייבים בפרשה) על חלק מסכום החוב בלבד, ואף מתוך חלק זה, תבע מהנתבעת שליש בלבד; נתח המהווה את חלקה היחסי. הבנק אף הפחית, לטענתו, מסכום התביעה את תוספת הריבית שנצברה בחלוף השנים. הנתבעת הגישה בקשת רשות להתגונן בין היתר בנימוקים: הדירה נמכרה במחיר לא ריאלי, ונתח זעום מתמורת המכירה שימש להקטנת החוב בפועל; הבנק לא פעל בשקידה ראויה, ועצם התמשכות ההליכים הביאה לתפיחת החוב; הלווה העיקרי (אחי הנתבעת) אחז בביטוח חיים שנועד לכסות את יתרת ההלוואה, אולם הבנק פנה לחברת הביטוח רק בחלוף 4 שנים מפטירתו ועל כן הפנייה סורבה בשל התיישנות שבדין. לטענת הנתבעת, לו היה פונה הבנק לחברת הביטוח בזמן, היא היתה מופטרת מכל חבות.

בית המשפט קבע שהבנק התנהל כדין (הודעת כונס הנכסים, חוק הערבות). אך עם זאת, ציין כי אי נוחות רבה עולה מהנסיבות: מהעובדה שדירת הלווים שמושכנה לבטחון ההלוואה נמכרה כ7 שנים לאחר שהבנק הודיע לערבה-הנתבעת על תחילת הליכי המשכון, ומהעובדה שהדירה נמכרה בסכום מגוחך, שרק כשליש ממנו (כ14,000 ש"ח) שימשו לפרעון החוב, כשהיתר שימשו למימון הוצאות. בתגובה לטענת הנתבעת, טען הבנק כי היות והלווה העיקרי נפטר בגיל צעיר, לא היה עליו לפנות לחברת הביטוח שביטחה אותו. בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל, וקבע כי על הבנק מוטלת חובה נורמטיבית לבדוק האם החייב העיקרי עודנו בחיים בכדי שלא יחמיץ את מימוש פוליסת ביטוח החיים, כעניין של אמצעי זהירות סביר. בהתבסס על עדות פקיד הבנק, קבע בית המשפט כי סביר לצפות שהבנק יבצע מגוון בדיקות "בכל מערכת אפשרית" על מנת לזהות מידע שיביא להקטנת או איון נזקים מהסוג האמור, ואין מדובר בנטל כבד במיוחד. עוד קבע בית המשפט כי אף שהבנק פנה אל הנתבעת כשהחל בהליך מימוש המשכון, פניה זו היא בבחינת המינימום ההכרחי. התביעה נדחתה מטעמים אלו זה, ונפסקו הוצאות משפט לנתבעת.  


© כל הזכויות שמורות