תביעה נגד בנק - הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות הלקוח

27.04.2014   |

הבנק חוייב בשל הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות הלקוח עקב העברת שמו למאגרי המידע שלא כדין.

תאמ (י-ם) 4105-11-13 אתי חמד נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (13.3.14)

בפרשה זו נתבע הבנק בעקבות מסירת שמם של התובעים לחברות המנהלות מאגרי מידע ככאלה שלא פרעו חובם לבנק, בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי. לטענת התובעים, הבנק יידעם כי עליהם לשלם את יתרת החובה שלהם בתוך 60 יום, אחרת שמותיהם יועברו לחברות. התובעים טענו כי למרות שבפועל החוב שולם טרם חלפו 60 יום ממועד ההודעה, הבנק העביר את שמותיהם לחברות מאגרי המידע, ובשל כך נגרמו להם נזקים שונים. לטענתם – במסירת שמותיהם לחברות, הפר הבנק את פרטיותם (בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות) והוציא נגדם לשון הרע. הבנק מצידו טען כי ההתראה שנשלחה אל התובעים היתה הודעה שניה (והדבר גם צוין ע"ג המכתב), ופירעון יתרת החובה נעשה הרבה לאחר חלוף 60 הימים ממועד משלוח המכתב הראשון. משכך – מסירת שמותיהם של התובעים לעדכון במאגרי המידע נעשה כדין.  התובעים כפרו בטענה כי קיבלו את אותו "מכתב ראשון" – וממילא – ההודעה השניה העניקה להם 60 ימים נוספים לפירעון יתרת החובה.

בית המשפט קבע כי היה על הבנק לציין במפורש במכתב ההודעה השניה כי מניין הימים נספר החל מיום מתן ההודעה הראשונה, ובכך אי-ההבנה היתה נמנעת, ושמותיהם של התובעים לא היו משורבבים למאגרים שלא כדין. בית המשפט הדגיש כי פרסום שמו של מי שאינו אמור להימצא במאגרים מהווה הוצאת לשון הרע ופגיעה בפרטיות . עם זאת, בית המשפט קבע כי לתובעים אשם תורם לנזקם – בכך יש בכדי להקטין את הפיצוי; משראו כי המכתב שקיבלו נושא את הכותרת "הודעה שניה" – היה עליהם להודיע לבנק כי לא קיבלו הודעה ראשונה. לו היו נוקטים צעד זה, ניתן להניח שהבנק היה מבהיר את שדורש הבהרה, או "מאפס" את מניין הימים בהתאם למועד ההודעה השניה.© כל הזכויות שמורות