האם הבנק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו, כאשר אפשר למטפלת של הקשישה לנהל את חשבונה

11.04.2013   |

האם הבנק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו, כאשר אפשר למטפלת של הקשישה לנהל את חשבונה

על מי מוטלת החובה לפקח על ניהול החשבון כאשר מתבצעות פעולות חריגות, על היורשים או על הבנק

האם הבנק מכוח חובת הזהירות צריך לבחון ולחקור פעולות חריגות בחשבון הלקוח

מהי חובת הזהירות של הבנק כלפי לקוחו, כאשר מתבצעות בחשבונו פעולות החורגות מניהולו התקין

ע"א (ת") 48256-01-12 עו"ד חיים שפיגל בתוקף תפקידו כמנהל עזבון המנוחה שפרינצה תקווה שכטר ז"ל נ' בנק הפועלים בע"מ- הסניף המרכזי.

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום  (כב' השופטת ח' ינון) לפיו נדחתה תביעת עו"ד חיים שפיגל בתוקף תפקידו כמנהל עזבון המנוחה שפרינצה תקווה שכטר ז"ל  (להלן "המערער")  נגד בנק הפועלים (להלן "המשיב"). המערער הינו מנהל עיזבונה של ת.ש ז"ל, ניצולת שואה. בעלה של המנוחה נפטר מספר שנים לפניה, כן בני הזוג היו ערירים ללא ילדים. קרובי המשפחה היחידים של המנוחה היו אחייניה מקס פידר (להלן "פידר) ואחותו. בערוב ימיה נעזרה המנוחה במטפלת סופיה מיזלין (להלן "המטפלת"), אשר עבדה אצל המנוחה עד ליום פטירתה. 
בהתאם לעובדות המוסכמות בפסק הדין, מאז שהחלה המטפלת לטפל במנוחה, רוקן חשבון הבנק של האחרונה הן מחסכונותיו הנזילים והן מכספי קופות הגמל שהיו, כאמור, בהנהלת המשיב. נוסיף בזאת, שהמטפלת אף החתימה את המנוחה על צוואה חדשה לפיה הורישה את כל כספה למטפלת.
בית המשפט קמא קבע שאין חולק כי המטפלת רוקנה את חשבון הבנק של המנוחה. עם זאת, פסק כי פידר, כבן משפחה יחיד, ועו"ד וידר, איש אמונה של המנוחה בעבר, הם שתנהלו ברשלנות ולא הבנק. על השניים הייתה מוטלת החובה להתעניין במצב החשבון של המנוחה ולבקש להתמנות כאפוטרופוס שלה. משלא עשו כן, ניתק הקשר הסיבתי בין התנהגות הבנק לבין הנזק. בנוסף, ציין בית המשפט שיש להתחשב באינטרס הציבורי וביציבות הבנקאית. על כן יש להיזהר מהטלת חובה רחבה מדי על התאגידים הבנקאים, אשר אלה לא יוכלו לעמוד בה. 
בערעורו לבית המשפט המחוזי, טען המערער כי שגה בית משפט קמא בהתמקדותו בהתנהגותם של פידר ועו"ד וידר, שכן השניים לא היו כלל בעלי דין בתובענה. כמו כן, בחשבון המנוחה התבצעו פעולות חריגות,  אשר היו בבחינת נורות אזהרה המחייבות את הבנק לקיים שיחה עם המנוחה ולוודא כי הפעולות בחשבונה נעשות בידיעתה ובהבנתה. בנוסף,  אין להטיל הן על פידר והן על עו"ד וידר כל חבות, שכן לא הייתה להם כל אחריות לא כלפי המנוחה ולא כלפי הבנק.
מנגד, תמך המשיב בהחלטת בית משפט קמא וטען כי משיכות הכספים מחשבון המנוחה התבצעו באמצעות שיקים שנחתמו על ידה, ולא הוכח של נמשכו מתוך רצונה החופשי. כן, בהמשך פעלה המטפלת באמצעות ייפוי כוח שאושר בחתימת נוטריון. 
בית המשפט המחוזי מפי כבוד השופטת  י' שבח,  קבל את הערעור והפך את החלטת בית המשפט השלום.  נפסק כי לא הוכחה כל רשלנות לא מצד פידר ולא מצד עו"ד וידר. פידר, אמנם היה אחיינה של המנוחה, אך אין בנתון זה להטיל עליו אחריות כלפי המנוחה. כן,  גם עו"ד וידר לא חב כל חובה כלפי המנוחה, הוא לא היה האפוטרופוס שלה ולא החזיק ביפוי כוח.
לפיכך, מי שחב למנוחה את חובת הזהירות הינו הבנק, מכוח יחסי בנק-לקוח. מכאן , שהשאלה הטעונה הכרעה הינה לגבי היקף חובת הזהירות של הבנק. 
במקרה דנן, בית המשפט הנכבד נדרש להשיב לשתי שאלות, האחת, האם היה על הבנק לבדוק שמיופת הכוח, שלכאורה פעלה בהרשאה, פועלת בחריגה מאותה הרשאה, שנית,  האם היה מדובר בבדיקה סבירה שעל הבנק היה לעשות על מנת לגלות את התרמית.
באשר לשאלה הראשונה, קבע בית המשפט, שלאור הנתונים החריגים, קרי, היות המנוחה בת 82, ערירית,  אשר מיופת הכוח הינה המטפלת הזרה ולא בן משפחה, כן חשבון המנוחה התנהל במשך שנים ללא כל משיכות חריגות וללא מימוש חסכונות, בנוסף המנחה חיה בצניעות ולא צרכה את הכספים שהוזרמו לחשבונה. כך, שלמעשה, החשבון "התעורר לחיים" ועבר מפעילות רדומה המאפיין משק בית של אלמנה לפעילות פיננסית דינאמית. מכאן, שנורות האזהרה של המשיב היו צריכות להידלק . על המשיב היה לחקור ולבחון את כשרות הפעולות שנעשו על ידי המטפלת, ולא לפעול בשוויון נפש כפי שפעל.
באשר לשאלה השנייה,  פסק בית המשפט דנן כי באמצעות בדיקה פשוטה הייתה יכולה להתגלות התרמית. קרי, אם על ידי  ביקור בית או לחילופין שיחת טלפון למנוחה, שכן פרטיה היו יודעים לבנק. 
לעניין גובה הנזק והסעד המבוקש , נפסק כי על המשיב לשלם למערער סך של 1,883,415 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. 

נסכם ונאמר כי, מכוח יחסי בנק-לקוח, מוטלת על הבנק חובת הזהירות. במסגרת חובה זו על הבנק לחקור ולברר נסיבות אשר חורגות מניהול תקין של החשבון.  כאמור, ככל שהחשד גדול יותר וככל שיכולתו של הבנק לגלות את התרמית פשוטה יותר, כך חובת הזהירות המוטלת על הבנק גדלה.  


© כל הזכויות שמורות