המערער הוכיח במידההנדרשת כי הוא היה שותף בחשבון הוריו

31.01.2013   |

ע"א 51491-09-12 הרשקוביץ נ' בנק המזרחי טפחות , בבית משפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני סגנית הנשיאה כבוד השופטת שולמית וסרקרוג, ניתן ביום 05 בינואר 2013

 

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק-דין, לפיו נדחתה תביעת המערער לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו עקב כך שנמנעה ממנו האפשרות לפעול בחשבון הוריו .

            לטענת המערער טעה בית משפט השלום בקביעת ממצאים שאינם עולים מן הראיות שהוצגו בפניו. מבחינת מהות החשבון, מדובר בחשבון עו"ש עם הטבות מיוחדות, כאשר באותו חשבון מתנהלים מניות, חסכונות וגם מט"ח שמקורו בפיצויים מגרמניה.בשל כניסת פיצויים, זכאי החשבון להטבות. לטענתו, מות ההורים לא שינה את מהות החשבון, ובוודאי שאין בו כדי לשנות מהתחייבויותיו של הבנק לגבי תנאי ניהול החשבון, כשמעולם לא נאמר לו או להוריו שאחרי מותם ייפסקו ההטבות באותו חשבון.לכן, בהסתמך על המסמכים שהוצגו יש לטענתו, לראות בו שותף בחשבון מלכתחילה, וכך גם אחרי פטירת שני ההורים סעיף "אריכות ימים" ממשיך לחול.
 
הבנק טען להעדר יריבות בין המערער לבנק מאחר שהכספים בחשבון הם כספי עזבון ולפיכך יש מקום לדחות את הערעור על הסף, מאחר שהשאלה המקדמית היא באשר למעמדו של המערער בחשבון, טרם היה ליורש ובטרם הומצאו צווי הירושה.

בית המשפט המחוזי קבע כי הראיה הברורה והחד משמעית שגם הבנק עצמו ראה במערער כשותף לחשבון, היא בעובדה שהמסמכים שהוצאו על ידי הבנק עצמו, קודמים למסמכי המערער - ויש משמעות מהותית לזמנים הנקובים על גבי אותם טפסים (ולא כפי שקבע בית משפט השלום כי נתון זה טכני התלוי בשיטות העבודה של הבנק) - שגם שמו של המערער הופיע כשותף בחשבון. בטופס "שינוי פרטי חשבון" ליד המלים "שם החשבון והמספר" צויין שם המערער כשותף בחשבון הקיים ובהמשך חוזר ומופיע השם 'הרשקוביץ מרדכי' (המערער).
חוסר ההקפדה מצד הבנק על הפרטים הנדרשים במילוי מסמכים עולה גם מנתון נוסף. במסמך הנושא תאריך 25/4/05 מופיעה אימו של המערער כבעלת החשבון כמי שנותנת הסכמתה לצרף את המערער כשותף בחשבון, וזאת למרות שמדובר במסמך שהוצא לאחר פטירתה, כך שבאותו מסמך אין ולא יכולה להיות חתימה של המנוחה.
בית המשפט קבע כי התוצאה מן האמור שיש לתקן את פסק הדין של בית משפט קמא וקבע:
- המערער הוכיח במידה הנדרשת כי הוא היה שותף בחשבון וכי סעיף "אריכות הימים" חל עליו;
- המערער לא חתם דוגמת חתימה בעת פתיחת החשבון כשותף בחשבון, ואולם לא היה בכך בלבד כדי לשלול את מעמדו.
- בדרך התנהלותו של הבנק ראה במערער שותף בחשבון וסעיף "אריכות ימים" חל בעניינו מיום פתיחת החשבון וכי החשבון כחשבון של ניצולי שואה זכאי היה להטבות שהובטחו על ידי הבנק, הן להוריו המנוחים והן למערער עצמו.


© כל הזכויות שמורות