הבנק הפר את חובות הזהירות והאמון שלו כלפי לקוחה שערבה לחיובו של קרוב משפחה באמצעות משכון דירתה.

24.01.2013   |

הבנק תבע את דירתה של הלקוחה, על יסוד התחייבותה לשעבד את דירתה כבטוחה להלוואה של של קרוב משפחה שלא נפרעה. הגם שהוברר כי ההתחייבות ניתנה במסגרת חוזה למראית-עין – הבנק מבקש להסתמך על ההתחייבות, ועל האישור שלפיו קיבלה הלקוחה, כביכול, את התמורה בעד דירתה. הבנק מבקש, אפוא, ליהנות מן ההגנה הניתנת לצד שלישי תם-לב; בהתאם לסעיף 13 בחוק החוזים. אולם, הבנק לא היה תם-לב. היה לו אינטרס במִשכּוּן דירתה של הלקוחה. הבנק הפר את חובות הזהירות והאמון שלו כלפי הלקוחה, כמי שערבה לחיובה של בן המשפחה באמצעות מִשכּוּן דירתה. הלקוחה, קשישה חולנית וניצולת-שואה, שצלילותה בספק ושאינה יודעת קרוא-וכתוב, למצער בעברית – לא הייתה מסוגלת להבין את המסמכים המשפטיים שעליהם הוחתמה. אין במסמכים, או בנסיבות חתימתם, כדי להעיד כי תוכנם, משמעותם והסיכונים הנובעים מחתימתם הוסברו לה כראוי. מנהל סניף-הבנק הודה שלא הוסברו לבני הסיכונים הנובעים מן הפרופיל הבעייתי של בני משפחתה הלווים. הוא גם הודה שהבנק לא חקר ולא דרש במופלא ממנו בעקבות הסימנים החריגים בעסקה, ולא נקט אמצעי זהירות קונקרטיים להפגתם של סיכוני מניפולציה ועושק. בני לא הונתה את הבנק. היא הייתה כלי-שרת בידי אחרים, במהלך להונות את הבנק ואותה גם-יחד. היא לא פעלה, אלא הופעלה. היא לא התכוונה לזכות ולא זכתה בטובת-הנאה כלשהי. לא היה לה מושג איזה סיכון היא נוטלת על עצמה. נקבע כי הלקוחה   הייתה קורבן של עושק. היא לא חתמה על ההתחייבות מתוך הסכמה-מדעת וגמירת-דעת. כל זאת היה עשוי להימנע לו קיים הבנק את חובותיו כלפיה, כאמור. לפיכך, קבע כי 'לא נעשה דבר' בחתימתה של בני על ההתחייבות. כמו-כן, קבע כי הבנק לא הרים את נטל הראיה לתום-לבו; ועל-כן אינו נהנה מן ההגנה הניתנת לצד שלישי תם-לב המסתמך על חוזה למראית-עין. התובענה לאכיפת ההתחייבות לשיעבוד דירתה של הלקוחה לבנק נדחתה. 83

 


© כל הזכויות שמורות