נדחה ערעור של הבנק שביקש לסלק התביעה כנגדו על הסף מחמת התיישנות.

04.10.2012   |

ע"א 573-12 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' גולדסיל בע"מ, בבית משפט העליון, בפני כבוד השופטים א' גרוניס, מ' נאור וא' רובינשטיין, ניתן ביום 29 באוגוסט 2012.


התנהלות הבנק מהווה עוולה מתמשכת כאשר במשך 5 שנים, סירב הבנק להסיר את המשכנתא מנכס המשיבה, חרף שניתנו פסקי דין לטובתה. במצב דברים זה חל הכלל לפיו כל עוד נמשך המצב הפוגעני המתמשך, אין התובענה חסומה.


בשנת 1997 נרשמה לטובת הבנק המערער משכנתא על מגרש. המגרש היה בבעלות משותפת של שתי חברות, שהתעתדו להקים בו פרויקט בנייה, גב' דברת וחברת אליר. חברת אליר פנתה לבנק לקבלת מימון לרכישת מחצית זכויותיה במגרש. בתמורה להלוואה שניתנה לה נרשמה משכנתא על המגרש לטובת הבנק. כיוון שחברת אליר לא פרעה את ההלוואה פתח הבנק בשנת 2001 בהליכים למימוש המשכנתא. גב' דברת הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה נגד הבנק בטענה כי לא קיבלה ממנו כל הלוואה ולכן המשכנתא שנרשמה על המגרש חסרת נפקות לגביה. התביעה התקבלה ונקבע כי הבנק רשאי להמשיך במימוש המשכנתא רק לגבי מחצית המקרקעין השייכים לאליר. אלא שהבנק סירב להסיר את המשכנתא מחלקה של המשיבה במגרש. לפיכך, הגישו המשיבים תביעה כספית לפיצויים בגין נזקים שנגרמו להם עקב התנהלות הבנק, בין היתר בשל הליכי מימוש המשכנתא בנוגע למגרש, שגרם לטענתם לאובדן פרויקט בנייה אחר שהיה בבעלותם בקריית ספר. בית המשפט קמא פסק כי תביעת המשיבים ביחס לנזקים הנטענים לגבי המגרש בקריית ספר לא התיישנה, שכן אובדן הבעלות של המשיבה במגרש זה הפך סופי רק עם מכירת המגרש בהליכי כינוס הנכסים, אשר הושלמה בעת מתן אישור רשם ההוצאה לפועל למכירה בחודש 5/03. מכאן הערעור.

.

בית המשפט העליון דחה את הערעור בקובעו כי כלל המועד הקובע לסופיות המכר הוא בעת מתן אישור רשם ההוצאה לפועל. כל עוד לא ניתן אישור המכר על ידי רשם ההוצאה לפועל, החזיקו המשיבים לכל היותר ב"זכות תביעה מושגית", להבדיל מכח תביעה קונקרטי המותנה בקיומו של אישור כזה. לפני מתן אישורו של רשם ההוצאה לפועל טרם הבשילה זכות התביעה של המשיבים. הם איבדו את בעלותם על המגרש בקריית ספר רק עם מתן אישורו הסופי של רשם ההוצאה לפועל. לפיכך, חל על במקרה דנא הכלל הרגיל לפיו עד אישור רשם ההוצאה לפועל אין עסקה.

 

עוד קבע בית המשפט כי התנהלות הבנק מהווה עוולה מתמשכת כאשר בין השנים 2006-2001, סירב הבנק להסיר את המשכנתא מחלקה של המשיבה על המגרש, הגם שניתנו פסקי דין לטובת המשיבים. במצב דברים בו האירוע העוולתי הכולל מרכיב נזק, הוא אירוע מתמשך המוליד עילות תביעה בזו אחר זו, הכלל הוא כי כל עוד נמשך המצב הפוגעני המתמשך, אין התובענה חסומה. מדובר במעשה עוולתי נמשך המקים עילות תביעה חוזרות ונשנות ונזק מתחדש. אם המעשה נמשך והולך ויוצר עילות תביעה מתחדשות תוך גרימת נזק לנפגע מעת לעת, תחול ההתיישנות בתוך 7 שנים ממועד היווצרות כל עילת תביעה מתחדשת. 

 

בית המשפט ציין כי המועד בו התגבש הכוח לתבוע הוא מועד מתן פסק הדין הסופי בעניין הזכויות המהותיות של המשיבים כלפי הבנק. כאשר מתנהלים בין צדדים הליכים אחרים בעניין היקף זכויותיהם זה כלפי זה, אין עדיין בידי התובע כוח תביעה מהותי המאפשר לו להביא את עניינו להכרעה. כוח תביעה כזה פירושו קיום אפשרות ממשית להגיש תביעה ולזכות בסעד המבוקש. במקרה דנא, "יריית הסיום" בעניין אי תקפות המשכנתא על המגרש לגבי המשיבה הייתה בשנת 2006 ולכן עד להגשת התביעה בחודש 5/10 לא חלפה תקופת ההתיישנות.

© כל הזכויות שמורות