הבנק הפר את הוראות חוק הבנקאות, בכך שהטעה את התובע והסתיר ממנו את טיב הקשר שבין הבנק לבין הקרנות.

28.06.2012   |

ת"א 1694-07, ח`לאילה נ' בנק ערבי ישראלי בע"מ ואח' , בבית משפט השלום בעכו, בפני כבוד השופטת ג'ני טנוס, ניתן ביום 23 באפריל 2012.


התובע הגיש כנגד הנתבעים תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לו בעקבות רכישת יחידות בקרנות נאמנות שונות שבניהול הנתבעת 2, אשר בוצעה, עפ"י הנטען, בעצה אחת עם יועצים מטעמה ומטעם הנתבע 1, הבנק, ובעידודם.

 

התובע הוא תושב סחנין, מורה במקצועו, אשר ניהל חשבון בבנק ערבי ישראלי בע"מ. לטענת התובע, בסוף שנת 1999 במהלך ביקורו בבנק, המליץ לו אחד מפקידי הבנק, מר חאלד שואהנה (להלן – " שואהנה"), להיפגש עם יועץ השקעות בכיר ופגישה בעניין אכן התקיימה. באותה פגישה אשר התקיימה בבנק, נכחו התובע, מר שואהנה ויועץ השקעות מטעם הנתבעת 2  בשם צחי (להלן – " צחי"), ובה הומלץ לתובע ע"י האחרון, ובעידודו של מר שואהנה, להשקיע את כספיו בקרנות נאמנות שבניהול הנתבעת 2.

 

בעקבות אותה פגישה התקיימו עוד מספר פגישות במחלקת ההשקעות של הבנק בנוכחות השלושה הנ"ל, שבסופן שוכנע התובע לרכוש יחידות בקרנות הנאמנות שבניהול הנתבעת 2. התובע טען, כי קיבל הסבר ממר צחי שמדובר בהשקעה לטווח ארוך, ולכן הונחה על ידו שלא לבצע שום פעולה של רכישה או מכירה אלא לאחר קבלת ייעוץ ממנו באמצעות פקידי הבנק. על כן, ומאז רכישת הקרנות הנ"ל ועד לשנת 2005, סבר התובע לתומו, כי העניין מתנהל כשורה, עד שבתחילת שנת 2005 גילה באמצעות כתבות אשר התפרסמו בעיתונות, כי הקרנות מתנהלות בצורה לא חוקית, וכי הרשות לניירות ערך חוקרת חשדות לכאורה שיועצי השקעות של בנק לאומי – שהנתבע 1 הוא חברת בת שלו - קיבלו טובות הנאה מקרנות שבשליטתו.

 

בעקבות כך פנה התובע אל הבנק על מנת לברר את פשר העניין, ושם גילה להפתעתו, כי שמותיהן של שלוש הקרנות הנ"ל שונו, וכי אפיקי ההשקעות בהן שונו אף הם, והן הוסבו לקרנות מוגבלות במספר היחידות, שינויים אשר לא הובאו לידיעתו קודם לכן. לאור תלונות של התובע אודות שינויים אלה, התקיימה פגישה בבנק עם יועץ השקעות אחר מטעם הנתבעת 2, מר משה קוצר, במהלכה הסביר מר קוצר את היעילות הכלכלית והפיננסית של השינויים, ומסר לו כי הנתבעת 2 פיטרה את היועץ שלה מר צחי.

 

בעצה אחת עם מר קוצר, נאלץ התובע למכור את הקרנות בין החודשים 9-12/05 בהפסד כספי אשר הגיע לסך של 100,111 ש"ח, אף על פי שהבורסה לניירות ערך היתה במגמת עליה באותה תקופה. התביעה נסבה על אחריותם של הבנק והנתבעת 2 לשפות את התובע בגין הנזק אשר ספג בעקבות מכירת הקרנות בהפסד, וזאת על רקע טענותיו, אשר יפורטו בהמשך, כי הוטעה ורומה על ידי הנתבעים בכל הנוגע להשקעות בקרנות שבנדון. 

 

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כי העובדה כי הבנק (בנק לאומי) והנתבעת 2 הורשעו בשיתוף פעולה פסול ביניהם תוך הסתרת מידע חיוני מאת לקוחותיהם, מלמדת, כי גרסתו העובדתית של התובע אינה חסרת שחר ואינה רחוקה מהמציאות אשר שררה באותה תקופה.

בית המשפט קיבל את טענת התובע, כי הבנק הפר את סעיף 3 וסעיף 4 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), בכך שהטעה אותו והסתיר ממנו את טיב הקשר והאינטרס שבין הבנק לבין הקרנות תוך ניצול חוסר הניסיון שלו. כמו כן נקבע, כי הבנק הפר את החובה המוטלת עליו לפי כללי הבנקאות (שירות ללקוח), בכך שלא גילה לתובע כי הוא בעל עניין בקרנות שלגביהן ניתנה הצעה להשקעת כספים.

 

בנוסף קבע בית המשפט כי הנתבעת 2 הפרה את החובות המוטלות עליה בסעיף 61(ג)(2) וסעיף 112ב(ב) לחוק ההשקעות, בכך שלא הודיעה לתובע כמי שמחזיק יחידות בקרנות שלה, אודות השינויים המהותיים אשר נעשו בקרן, כגון שינוי השמות ושינוי מדיניות ההשקעה - דבר אשר מנע מהתובע לעקוב מקרוב אודות התנודות בקרנות אשר רכש. הנתבעת 2 הפרה את חובת היידוע המוטלת עליה כלפי התובע. באותה מידה ניתן לומר, שדי בכך כי שמות הקרנות שונו מבלי ליידע את התובע, כדי לסכל את האפשרות אשר הייתה בידיו לעקוב אחר הנעשה בקרנות אלה.

 


© כל הזכויות שמורות