השימוש במומחה בעת הגשת תביעה נגד בנק הקטנת או ביטול מסגרת אשראי

15.03.2012   |

השימוש במומחה בעת הגשת תביעה נגד בנק

הקטנת או ביטול מסגרת אשראי

שגיא בן שלוש, רו"ח (MBA,MA law)[1]

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות www.ifs-consulting.co.il

מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי עסקים רבים נדרשים ולעיתים ללא כל התראה מוקדמת של זמן סביר, להקטין או אפילו לחסל את יתרת החובה שבחשבונם בטענה כי "הבנק איננו מעוניין להמשיך וליתן אשראי". הבנק תמיד טורח מצידו, לפרט בפני לקוחות אלה אף סיבות ותירוצים לפעולה זו. משפטים כמו "התחום בו חברתך פועלת נחשב כמסוכן", "קיימת בעיה של שיקים חוזרים בתחום עיסוק החברה", "המשק איננו מה שהיה פעם" וכדו', הנם תירוצים נדושים.

כידוע, עסק אינו יכול להתקיים ללא תזרים מזומנים ובהרבה מקרים העסקים נפגעים מבחינה כספית ולפעמים אף קורסים, או כפי שצוין באחד מפס"ד, סגירתו של ברז האשראי ללקוח שנהנה מאשראי הינה תמיד צעד טראומטי ולעיתים יהיה הדבר כרוך בנזק בלתי הפיך.

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי נגד הבנק חייב להצטייד בחוות דעת של מומחה לצורך הוכחת טענותיו וכימות הנזק שנגרם לו. כידוע, עסק (התובע) שמבקש להוכיח טענות שאינן בגדר עובדות, אלא מסקנות (או סברות), מעובדות מסוימות, חייב להוכיחן באמצעות חוות דעת מומחה ערוכה בהתאם לדרישות הדין. להלן מספר נקודות אשר על התובע לקחת בשיקול בעת בחירת המומחה:

1.      על המומחה להיות בלתי תלוי בתובע ואסור ששכר טרחתו יהיה נגזר או מושפע מתוצאות חוות הדעת או מתוצאות התביעה.

2.      עסקים רבים טועים ונעזרים ברו"ח המבקר, אשר מלווה את החברה ומכיר אותה, כמומחה למתן חוות דעת. יש לציין שעל פי תקנות אי התלות ("תקנות רואי חשבון, ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר, התשס"ח 2008) אסור לרו"ח אשר עוסק בביקורת לתת חוו"ד משפטית לחברה אותה או מבקר. תובע אשר מגיש חוו"ד מסוג זה חשוף לפסילתה בבית משפט.

3.      על המומחה להיות בעל השכלה אקדמאית רחבה (רצוי מימונית, חשבונאית ומשפטית) ובעל ניסיון מקצועי ופרקטי בתחום.

4.      חשוב שעורך חוות הדעת יהיה זה שיעסוק בביצוע הערכת שווי הנזק, ישלוט במידע ובנתונים וכמובן ייחקר בנושא. לא מעט פעמים נחשפתי למצבים בהם אחד העובדים בחברת הייעוץ ביצע את העבודה ושלט במידע ובנתונים ומי שנחקר על חוות הדעת הנו השותף/ מנכ"ל החברה.

5.      מומלץ שלעורך חוות הדעת יהיה ניסיון במתן עדות בבתי משפט והנו בעל כושר התבטאות מילולי.

6.      במידה והתובע נמנע מלהגיש חוות דעת מומחה (לרוב כתוצאה של עלות כספית) או חשוף למצב שהנתבע (במקרה זה הבנק) יציג חוות דעת מומחה מטעמו אשר, מן הסתם, תראה שלא נגרם נזק לחברה. במקרה זה, לתובע יהיה קושי להוכיח ולהצדיק את גובה הנזק אשר נגרם לתובע.

7.      כידוע, כי בית המשפט אינו מחויב לקבל את האמור בחוות הדעת המוגשת והוא אף יכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למנות מומחה מטעמו אשר יבחן את חוות הדעת. במקרה זה חשוב שחוות הדעת תוצג בסטנדרטים הראויים תוך פירוט מעמיק לגבי הנחות העבודה, מתודולוגיה, מקורות מידע וכד'.

 

רשימה זו הינה למידע כללי בלבד ואין היא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.*רו"ח בן שלוש הנו מומחה בתחום ביצוע הערכות שווי. רו"ח בן שלוש משמש כמומחה מטעם חברות אשר קרסו כתוצאה מהתנהלות בנקאית בלתי תקינה בין היתר לצורך כימות נזקיהם של החברות.


© כל הזכויות שמורות